Imajinew leve vè 6 zè nan maten.

Yon bèl reyon solèy anvayi kay la.

Ou pwoche bò kizin lan pouw pran yon ti kafe.

Epi manmanw diw:

  • Ou konnew pa pitit mwen
  • Ou konnew pat fèt Ayiti
  • Ou konnew lèw te piti ou te konn fè tablo
  • Ou konnew te konn kouri rapid anpil

 

Imajine tout saa te kwè de ou yo se te manti. Kwayans ki fasone pèsonalitew yo, yo youn pat kanpe sou anyen.

Pran yon poz.

Imajine saa.  Imajinel.

Sa fèw pè, pavre?

Ebyen objektif premye blòg 2018 la se baw defi sa.

Baw defi demantibile pèsonaj saa pansew ye.

Baw defi kreye moun nouvo saa vle ye a.

Paske siw pa prè pouw fè sa,

bagay “New Year, New me” rantrel.

Pa di kwik….

 

Kwayans Ki Pa Sipòte Moun Ou Vle Ye

Simanw kwè:

Ou pa renmen li. Sak diw sa?

Ou pa ka pale an piblik. Konbyen fwaw pratike?

Eskperyans fasone kwayans, men pa gen anyen ki di yo vrè. Oswa kew dwe pase tout rès viw ak kwayans ki pa itil ou.

E si mwen ak ou ta deside brize yo?

Pase alimèt,

vide gaz,

epi mete dife sou moun nou ye?

Sa kap pase sin fè sa?

Pa egzanp:

Mkwè mta dwe fè tout bagay gratis pou moun pa panse se sou lajanm ye menm jan ak yon pil blofè nan vil la. So, mkreye yon kwayans apati de istwa lòt moun ki pa gen anyen pou wè akem.

Mkwè kem enb. Kidonk mpa vann tèt mwen janm pou fèl la poum kraze pati saa nan idantitem.

Kwayans sa yo anpanchem vin moun mdwe ye a. Yon anpechem pefòme janm dwe pefòme. Sim pa atake kwayans sa yo, se lave men siye atè. Paske dezisyon ak aksyon nou pran rasin nan kwayans nou.

Toutotan se menm kwayans yo,

pap janm gen “New Me” men lè gen “New Year”

Le meme “ME” ap plede fè dekabès chak ane.

Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world. Arthur Schopenhauer

 

Ou pan nan kanaval , menw met mas

San distenksyon, nou chak gen yon mas. Men majorite nan nou mete yon mas ki pa itil. Yon mas ki pa kadre ak rèv nou. Deyè chak mas sa yo wap jwenn yon pè, yon bagay kew refize afwonte.

Deyè ki mas ou kache?

Mas imilite, paske pè montre saw ka fè.

Mas awogans, paske pè montre saw pa konnen yo.

Mas moun ki pa damou, paskew pè pou yo pa blesew.

Mas chacha, paskew pè chita lakay ou poukòw.

Mas “frekan” paske pè montre kote sansib ou.

Pase men nan figiw… Ki mas ou mete?

 

Men Defiw

Fonw chita panse sou kwayans ou yo.

Kwayans ki plis domine laviw yo.

Dekòtike yo,

Sakaje yo,

Gad sou kisa yo kanpe.

An verite, an verite! Ou pap ka vin moun ou vle ye, siw pa ka kite moun ou ye a ale.

Saw te kwèw ye a, kitel ale.

Eleman idantitè sa yo pat baw rezilta nan lane ki sot pase yo, kounya a…

…reyanvante Tèt Ou

Misye relem nan biwol,

metem chita,

epil dim:

Pierre, our biggest advantage as human beings is our ability to reinvent ourselves”.

Youn nan pil bèl konsèy kem resevwa nan vim. Li raplem idantite pa fiks. Kem chanje pèsonaj nenpòt lèm vle.   

Paske jan Tom Bilyeu dil nan videyo motivasyon preferem lan:

The world is a reflection of your world beliefs.

Mond wap viv la reflete kwayans ou. Se pa aksyonw ki blokew, men saw kwè yo.

Ki kwayans ou genyen ki pa kanpe sou anyen?

Moun tankouw …  pa kisa?

Ki mantiw bouke bay tèt ou?

Siw pa dekouvri manti sa yo, 2018 ap menm jan ak 2017..

Menm tenyen an…

Ki kwayans ki blokew?

Map tann repons ou. (me@pierrestanleybaptiste.com/4607-5165)

SVP PATAJE POS SAA 

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required