“Mon Dieu donne-moi la sérénité,
d’accepter toutes les choses que je ne peux changer.
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux,

Et la sagesse d’en connaître la différence.”

Anpil moun okouran de priye saa men majorite nan nou inyore dezyem pati a. Se trè byen pou’n gen volonte chanje on seri de bagay nan mond lan, nan sosyete a ak nan vi’n. Men fok nou sonje ke:  Gen bagay nou ka kontwole genyen nou pa ka kontwole. Tout moun ki entèlijan chwazi konsantre fòs yo sou bagay yo ka kontwole.

Ou pa kontwole on moun poul renmen’w, men’w ka renmen tèt ou.

Ou pa ka anpeche lapli a tonbe, men’w ka benyen ladan’l.

Ou pa ka anpeche moun nan peyi a fè dezòd, menw ka sispann kite nouvèl sa yo fè tansyon’w monte’w.

Ou poko jwenn pwomosyon an, men’w ka fè travay pou byen ke yo mande’w li. 

Tout sa a yo, se on seri de egzanp pou montre koman nou ka konsantre enèji nou sou bagay nou ka infliyanse pou’n jwenn on rezilta pozitif.

Nou pa gen kontwol tout bagay paske’n pa bondye, kidonk nou sipoze saj ase poun remèt on seri de kòz nan men fòs ki pi gran pase’n. Gen bagay ki depase’n e se oke siw pa ka chanje yo. Pa bay tèt ou pwoblèm pou saa paka chanje yo, fokis sou saa ka chanje. Fè sa souvan jiskaskew on jou ou etone wè moun ou tounen an.

REPRAN’N POUVWAW

Map envite’w fè on video instagram epi di ti fraz saa ” Jodi a m’deside fokis sou sam ka kontwole paske…………..” ITILIZE HASTAG #sepapwoblèmpam @pierrestanley7

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required