Sa etone’m lèm poze yon moun kesyon saa epi lap bege, li pa konn sal ye ni sal remen, ni poukisa lap viv.

Youn nan pi memorab fraz Socrate di se : konnen pwòp tèt ou”. Majorite moun konn kiyès zanmi yo ye, kisa yo renmen. Nou konn tout detay de lòt moun men nou pakonn yon m*d de tèt nou.

Konnen kiyès ou ye, valè ki enpotan pou ou se komansman pouw gen yon vi majik.

  • Li pèmèt fè chwa ki mache ak valèw e objektif ou
  • Li pèmèt ou vann tèt ou nan moman ki mande sa
  • Lèw konn tèt ou, ou pa kite moun fèw fè saw pa vle
  • Ou kon’n fòs ou ak feblès ou.

Pran tan’w pouw aprann konn kiyès ou ye. Pèsonalite’w. Fè tès sikolojik pou’w dekouvri pwofil ou? Mande moun ki pwòch ede’w dekouvri kiyès ou ye? Paske konn tèt ou se kòmansman reyisit nan nenpòt sa wap fè.

Vi’w ka gen plis sans, siw pran konesans de esans ou.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required