Sa wap kite pou pitit ou, manman’w, madanm ou, frè’w, sè’w, sosyete a, peyi a, mond lan. Sa wap kite ??

Lavi’w sipoze pote yon bagay pou moun ki nan vi’w. Kisaw vle viw siyifi? Lè yon moun site non’w, kisaw vle yo di aprè? Patnè ki toujou chita sou bout mi an oswa patnè ki kon’n ede timoun yo aprann matematik la? Sa depann de ou.

Tout moun ki gen posibilite pou kite eritaj. Eritaj la ka materyèl, kidonk li ka fini ak nenpòt ki moman. Konsa tou eritaj la gendwa sosyal/espirityèl sa vle di li la pou toutan. Li etènèl e li imòtèl.

Lè yap fè antèman’w yo pap di ki mak machin ou te roule, ki rad ou te konn mèt sou ou, ni ki pòs ou te okipe nan diskou a. Sa vle di gen bagay nap tiye tèt nou pou yo ki pa gen tout enpotans nap ba yo a vre. Vrè eritaj yo toujou rete aprè lanmò. Yo vivan nan kè ak tout moun ki resevwa yo.

Antansyon! Pa viv sèlman pou yo pale de ou pandan’w vivan. Viv pou yo pale de ou menm lè’w mouri. Ki eritaj wap kite? Ki diskou ou vle yo fè pou ou?

Map envitew fè yon ti egzèsis. Ekri diskou’w ta renmen yo fè pou ou lè’w mouri. Viv vi’w selon sa’w ekri yo. Tout sa’w pa ekri yo pa enpotan. Sa’w ekri yo se lesansyèl lavi’w. Misyon’w sou tè saa.

Pataje pòs saa pou ede lòt zanmi’w dekouvri misyon pa yo.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required