Eske’w kenbe mo’w? Eske’w komanse aji, pratike, fè saw te pwomèt tèt pou ane 2016 la, hen?
Jodia se jou a, jou pouw komanse mete saw te di yo an aplikasyon. Pa gen tan pou pèdi ankò, revèy la gentan ap mache, nou rete 365 jou.
Reyalizasyon rèv ou yo se yon jou alafwa. Piti piti fè pil. Yon grenn ti aksyon chak jou pral baw yon gwo tonton rezilta.
Siw vle pran viw oserye tout bon vre, mwen envite’w fè yon lis “AksyonToulèjou”. Yon ti lis kap di aksyon enpotan ou sipoze fè chak jou pou menen’w kote vle ale oswa pou’w tounen moun ou vle a. Pa egzanp nan lis ou a ka gen 50 push-up , li ka gen li labib, li ka li yon chapit liv, oswa ekri yon moun yon mesaj pozitif chak jou.

Fè lis ou a mete yo kòm alam, mete yo nan bous oswa kole yo nan machin ou oswa nan mi lakay ou.

 

Nou pati….

Lè ap mache..
Yon jou alafwa

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required