Reveye Jeniw & Akonpli 7 Fwa Plis Sikse An 2017

Avan tout bagay ou se yon moun.

Ou enpòtan anpil.

Ou se pitit yon fòs ki pi gran pasen,

yon fòs ke nou youn pa ka wè.

Ou se yon bank enèjetik.

Yon moun ak bèl kalite pou amelyore mond lan. Defo pou edew amelyore tèt ou.

Ou se eleman kle nan kreyasyon an.

Ou se ekilib mond lan.

Ou se yon gout dlo nan lanmè,

mond lan ka fonksyone san ou.

Ou se yon eskiltè ki la pou bay destine fòm.

Ou se yon majisyen ak yon pouvwa enfini.

Ou se yon jeni kap dòmi..

ReveyewLiv saa pa ka aprann ou vin milyonè, paskem paka anseye sam poko fè. Objektif li se poul aprann ou viv, olyew egziste. Aprann ou vin “ou menm”, olyew vin tankou “zòt”. Se aprann ou kite yon eritaj olyew viv san rezon. Se aprann ou fè enpak olyew fè makak.

Objektif Revèy se edew devlope kapasite mantal ak baw teknik pouw fè 7 fwa plis siksè an 2017 ak rès viw.

Reyisit ou depann de moun ou frekante, enfòmasyonw kolekte, anviwonmanw ak desizyonw pran. Revèy pral fèw dekouvri wòl chak eleman sa yo jwe nan viw ak kòman pou jere yo pouw gen bon jan rezilta.

Chak grenn chapit nan liv la pral edew :

· Dekouvri tèt ou.

· Dekouvri misyonw.

· Planifye objektif ou yo ak edew viv viw reve a.

TELECHAJE REVÈY