Pawòl gen gwopouvwa. Mo ka kondane, mo ka libere.

Fè yon ti panse sou denyè konvèsasyon’w te genyen avan’w li blòg sa a. Èske’w tap plenyen, kritike, fè zen, felisite, ankouraje ak konseye???

Gen moun ki ta renmen pale men malerezman yo bèbè. Siw ka pale, ou sipoze konsidere sa kom yon gras e itilize fakilte sa a pou bagay pozitif.

An nou wè koman fason’n pale ka antrave siksè’n. Si nan konvesasyon’w gen anpil “Yo” oswa “Ou”, li lè li tan pouw analize vi’w.

1- Si’w toujou ap pwente yon lòt moun konnen’w iresponsab e’w pa pran vi’w an men 100%. Ou toujou panse se fòt yon moun chak fwa yon bagay pase nan vi’w.  Egzanp: Ou fèm anreta, ou fèm pa pase tès la.

2- Si’w toujou ap repete yo, gen anpil chans ke se moun sa yo kap dikte règ vi’w. Ou bay YO twòp enpòtans. Sispann pale de yo sa “YO” kap toumante’w maten midi swa. Egzanp: Yo ap manje’m, yo anpeche’m rive.

Moun ki vle gen siskè pran reponsabilite de tout sak pase nan vi yo. Yo dakò ke 100% sak rive nan vi yo se fòt yo, menm si se pa ta vre. Sa anpeche yo chita ap plenyen de sa “Yo Fè Yo”, pou mete fanm/ gason sou yo pou rezoud pwoblèm yo.

Evite pwente moun: ou fèm anreta. Ou fèm pa achte si. Yo anpeche’m rive, yo ap manje’m.
Pran responsabilite’w. Pa lage viw sou kont moun. Reprann pouvwa’w chanje diskou a :

Mwen fè yon erè,
Mwen pral jere sa
Mwen se mèt vim
Reyisit oswa echèk mwen nan de pla menm.. Vi’m nan menm

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required