Banm prezante’w lenmi’w, yon lenmi enkoni. Yon lenmi kap frape mwen menm ave’w, maten midi swa. On lenmi ke nou pa menm konnen ki egziste. Banm prezante’w “RESISTANS”.

Depi lè m’fin li liv saa, mpa menm moun lan ankò. “The War Of Art” an kreyol vi vle di “Lagè da”, se on liv ke yon otè Meriken yo rele Steven Pressfield ekri. Liv la entwodui’n ak fòs envizib ki rele rezistans lan kap frape lemond antye.

Ou poko janm komanse fè spò epi’w kanpe? Ou pa gen 10 zan depi wap ekri yon liv oswa sòti yon albòm? Ou pa janm renonse ak yon misyon ou konnen’w dwe akonpli? Depi’w reponn “WI” ak youn nan kesyon sa yo, ou fè fas ak rezistans.

Kisak RESISTANS lan? Rezistans se yon fòs ki frape tout moun, tout laj tou nasyon. Depi’w se moun ou fè fas a rezistans. Fòs saa pa konnen’w, e li pa enterese konnen’w.

Sak enterese’l se koman’l ka antre nan kè’w pou’l retire tout fwa, jwa, volonte, kouraj ak rèv. Li manifeste prezans li atravè plizyè vis.

Ann pran yon egzanp: li pi difisil pou’w leve pou’w deside’w al ekri, ke’w ekri. Sa vle di, se pa ekri’w pa ka ekri, men se yon fòs ki anpeche leve dèyè telefòn lan oswa televizyon an pou’w komanse ekri a. Rezistans sèlman manifeste lè wap monte, kivedi lè wap pwogrese. Rezistans pa prezan le’w pral nanbafon. Se rezon ki fèl fasil pou joure on moun olye’w mande’l eskiz. Lè wap joure’l ou santi’w lib, men kou’w vle mandel eskiz resistans la parèt. Si’w mande eskiz wap triyonfe sou ogèy, alòs resistans parèt pou’l anpeche’w gen pouvwa mantal saa. Eske’w konprann jan fòs saa manifeste? Eske’w sonje kèk eksperyans kote rezistans tap aji nan ou?

Si’w ta renmen dekouvri plizyè fòm(vis) rezistans ka pran, wòl li nan vi’w ak koman pou’w konbat li, pataje pòs saa ak 5 zanmi’w. Voyel pa imèl oswa mesaj Facebook.

Mganranti’w sa’m pral pataje ave’w de “REZISTANS ” lan nan pwochen blòg yo ap chanje lavi’w konplètman.

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required