Depiw piti moun ap di : Ti gason saa pwomèt.
Oh, tifi entèlijant…
Kounyaw nan lavi reyèl, wap mande si moun sa yo se pa nan k** yo tap pasew.
Ou pa janm ka fini anyenw kòmanse.
Gen moun ki diw an devenn,
sak di yo lave menw e lòt ki di pa gen rezon pouw enkyetew.

Wap fè ti kòb,
santew anfòm,
ou pran ti pleziw litlit, menw vle plis.
Ou vle konstwi yon biznis, reyalize yon pwojè, devlope yon talan, aprann yon lòt lang oswa gen plis konpetans. Men viw tankou seri televize, epizòd aprè epizòd san fen.

 

 

Avanw voyem ale pouw al sou Facebook; fonw ti tandem. Ou pa an devenn okeu. Nan pòs saa mvle pataje 3 bagay ki fèw pa janm ka fini saw kòmanse. 

1- Presyon

Lèw pa kenbe angajmanw anvè yon moun, ou santiw wont. Lèw pa respekte pwomès ou fè tèt ou, majorite nan nou pa kyè. Paske pèsòn pa konnen. Nou gen plis presyon pou afè moun, ke pwop rèv nou. Nou pa vle desi pèsòn.

Siw vle kenbe mow, fòw gen yon dife kap limen nan dengwann ou. Fòk ou gen yon sous presyon. Imajine mte gen yon zam bò tanp mwen chak jou. Mgarantiw mtap reylize plis. Alòs kòm nou pa gen zam, nou dwe kreye pwòp presyon nou.

Bay tèt ou yon dat limit.
Di sa an piblik.
Fè yon zanmiw metew odefi.
Bay kenbe yon bagay ou renmen. Depiw pa aji ou pèdil.
Chache presyon an, pa tann lavi anvayiw.

2- Resous kle

Se bèl bagay pouw aprann,

men aprann move bagay la (nan men move moun lan) pap janm baw rezilta.

Sam vle di:

Jodia nap viv nan yon mond enfòmasyon, kidonk se yon obligasyon pouw ka idantifye resous esansyèl la nan mitan pil fatra yo.

Fòw konn ak ki resous pouw kòmanse oswa yon mentò pou gidew. Konsa, aprantisaj wap pi kout e wap fè mwens erè. Resous la dwe apwopriye ak objektif la. Resous sa yo ka lajan, kontak ak enfòmasyon.

3- Anviwonman

Travay sou rèv ou deja difisil, alòs pa mande pou lèw nan yon anviwonman moun  negatif ak lazy. Se nan televizyon wap wè moun akonpli sa yo te kòmanse.

Moun ou frekante ak gen sou sosyal medya gen gwo infliyans sou ou. Siw wè yap “pop the bottle every weekend”, lespriw ap anviw fè sa tou. 

Elimine tout moun “Onnnlaj” oswa nan vi reyèl la ki pa pote anyen anplis nan viw. Siw pa ka elimine yo, inyore yo.  Metew nan anviwonman kap fèw pèfòme an Kevin Durant ak Ronaldo.

Ekran telefòn,
mi lakay ou,
laptop ou,  fè yon fason  pou yo enspirew.

Ouvè Jew Gran

Imajine ou gen yon moun kap baw presyon pouw reyisi. Ki la anba gòj ou.
Imajine ou gen resous apwopriye pou al kotew vle ale.
Imajinew fè pati yon gwoup ki motivew e kap travay sou rèv pa yo tou.
Ekrim, dim saw pansew tap gentan akonpli?

Pataje pòs saaa se edem ak ede plis moun jwenn mesaj la.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required