Se pa peche siw vle reyisi oswa klere, men se yon pwoblèm lèw prè pouw krache sou valèw jis pouw ka kenbe yon estati sosyal.

Lèm te piti yo te aprann mwen rayi lajan komsi se li te satan. Lèm vinn pi gran mvin konprann ke se nou ki satan paske se nou ki jere lajan an.

Sosyete a souvan ekzije gwo rezilta/swag menl pa vrèman gen okenn estrikti ki etabli pou sa rive. Alòs, anpil nan nou gen 2 chwa: pran wout difisil epi espere ke rezilta ap tonbe aprè 10-15 zan ap travay di ( bo isit pa gen garanti) oswa pran chimen fasil la ki se achte kredi, prete afè moun pouw ka kenbe yon liy sosyal.

Konbyen fwa wal nan yon bal pouw jwenn yon moun ki pa menm ka achte yon dlo nan bal la? Konbyen fwa moun ki baw woulib la pa janm gen kòb gaz? Konbyen fwa moun ki pi fre nan fèt la gen 3 mwa lekòl ki poko peye?

Nou konstwi yon sosyete ki baze sou fè wè a nenpòt ki pri. Anpil moun ki gen machin nèf anba deyè ki pa gen 5 goud ekonomi e ki pa gen okenn entèlijans ki ase enpòtan pouw kreye yon revni si yo ta tonbe. Moun ki ap mache a liv nan men yo ki pa janm li yo vre. Moun ki al lekòl pou non lekòl la san aprann anyen. Lekòl ki fè bèl reklam ki pa ka garanti etidyan yon bon jòb. Nèg ki pale bon jan Fransè, ki pa janm reyalize anyen konkrè nan vi yo. Sim ta pran site mpap fini.

Foli fè wè saa se yon pyèj ki anpeche moun ki nan klas pam nan soti nan povrete oswa reyalize bagay enpòtan. Se vre kòb ou ap ogmante, men wap make pa sou plas. Si wap depanse plis kew antre. Nenpòt nivo lajan kew wap rantre a( san deba) ou se yon pòv. Paske kont ou an negatif. Sof siw envesti nan bagay ki ka miltipliye revniw. Mpa janm bliye konsèy sa :

Moun ki pòv envesti nan materyèl, moun ki gen lajan envesti nan eksperyans. Bagay yo ka ale, men ekperyans lan ret avèw.

Youn nan kesyon pouw poze tèt ou se: sim ta pèdi tout sam genyen jodia ki resous imen oswa entèlektyèl pratik ki ka edem siviv oswa rekonstwi anpi mwen an?

Chache sajès la avan pouw pa pedi richès la lèl tonbe.