Ou pa ka jwenn limyèw siw pa aksepte fènwaw.

Anpil fwa nou kwè ke pozitif vle di inyore negatif oswa inyore fènwa a. Mpa kwè se sa a ki pozitivite a. Siw tonbe nan yon ravin epi wap debat pouw sòti, eske siw fè sanblan se nan yon pisin ou ye, sa ap fèw sòti? Non
Ravin lan pa yon pisin donk estrateji pouw sòti a pral diferan. Siw nan k*** , fòw dakò kew ladanl.

Siw dakò ak analoji saa, poukisaw pa vle aksepte reyalitew? Poukisaw plede inyore kew parese, kew  lach, kew manke konfyans nan tèt ou, kew santiw andanje lè moun entelijan bòkotew, kew pale plis kew aji, kew renmen lè moun ap pran kaw. Poukisaw pa ka aksepte kote negatif sa yo olyew fè sanble yo pa egziste. Poukisa?

Sa gen kèk tan map goumen ak yon depresyon ki se yon sentòm sikolojik e lakòz de sa mwen santi map opere nan bi pa nivom, masantim map jwe sou teren medyokrite. Map aji an parese. Saa se sitiyasyon aktyèl mwen!

Fènwa a pap ale siw fè sanble li pa la. Fòw aksepte prezans fènwa a. Aksepte kew li fè pati de reyalitew, de moun ou ye a oswa de sezon ou ye nan laviw la.
Nou fèt de limyè ak fènwa, ou pa ka inyore youn ou lòt. Inyore fènwa se chwazi pouw pa janm vin meyè.

Menm janw pa ka inyore fènwa a, ou pa ka goumen kont li non plis.. Sèl saw ka fè se limen limyèw. E pa bliye chak fwaw etenn limyè a, fènwa ap la. Fènwa pa janm ale, se limyèw ki fèw pa wèl.

FotorCreated

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required