Sa fè 3 zan wap goumen pouw maton nan domèn saa. Tout moun nan lantouraj ou metrizel. Ou wont. Ou jire sou viw fòk ou bon ladanl.              

Yon jou maten, ou pran baton pèlerenw, wal nan pye ti Sent Anne. Wal mandel sa kap pasew. Ou desespere, ou pansew san valè.

Konbyen fwaw fòse ranje feblès ou? Konbyen nan nou ki pase tann ap pyese kole lavi nou ?

Objektif pòs saa se konvenk ou envesti tanw nan fòs ou, olyew fokis sou tout sak pa bon lakay ou.

Wap kole

Siw pa fò nan matematik, ou pap janm atenn yon gwo nivo nan kontabilite menmsiw kraze brize. Wap atenn yon nivo akseptab siw kraze kòw anpil, men pase yon sèten limit, se lave men siye atè. Wap kole nan limit kapasitew, pasyans ak konesans ou.

Kote wap pase 10 jou pouw fè yon bagay ou fèb ladanl, wap pran yon grenn jou sil gen rapò ak fòs ou.

Konnen ak aksepte tèt ou

Sikològ Meriken rele sa “Self-regards” ki se kapasite pouw askepte fòs ak feblès ou. Ou pa sèlman saw fè ki mal. Renmen tèt ou se akseptew malgre tout sak mal yo.

Jwe jwèt paw

Depi wap jwe jwèt lòt moun, wap pèdi menm lèw byen jwe. Lèw konn fòs ak feblès ou, devlope pwòp plan batay paw.

Moun ki konn tèt yo pa pase majorite tan yo ap teke mab nan wonn feblès la. Yo itilize poul pik yo nan wonn fòs la. Ou dwe ase entèlijan pouw pa met tèt ou nan sitiyasyon kote ou oblije aji ak feblès ou. Chat pa veye mantèg.

Itilizel nan bon moman

Tout feblès ka vin yon fòs nan bon momanw.  Siw brital, li ka sèviw byen si yo atakew nan lari. Men fòw konn kibò ak kilè pouw itilizel, siw pa vlew kontwolew ak koze pwòp destriksyonw.

Fòs mwen mennenm pi wo

Menmsiw ta banm fè yon ekwasyon de baz, map voye flè. Lèm te lekòl mkonn kraz kòm poum ka menmjan ak lòt jeni mat yo, menm mtoujou retounenn an chankany lan pi rèd.

Finalman, bagay vag nan reto. Menm kou mpa swiv ankò. Mkonsantrem sou literati, biyoloji, filozif ak lòt bagay ki se fòs mwen. Sim ka rive fè 94 sou 300 nan egzman leta, Ou wè kam te grav. Men sa pat anpechem pase.

Mond lan bezwen fòs ou

Siw okipe nan ranje tout ti detay ki pa bon lakay,

Siw pase tanw ap pyese tout ti fay ou yo,

ou pap gentan pouw devlope fòs ou yo nan yon nivo ekstwòdinè.

Sosyete a, mond lan, manmanw, papaw yo pa bezwen feblès ou.

Mond lan bezwen fòs ou,

li bezwenw fè saw ka fè pi byen an,

li bezwenw kotew ka taye banda a.

Tout gran lidè, ou renmen yo, gen kote fènwa. Men yo tèlman aji ak fòs yo, ke yo febli feblès yo.

 

Steve Jobs te kochon. Martin Luther King te gen fanm deyò. Obama fimen bòz. Clinton twonpe Hillary. Majorite atis nou yo pa ka fè yon bon entèvyou. Men sa pa anpeche nou renmen ak venerye  yo pou sa yo pote nan lavin.

Aji ak fòs ou pa vle diw pap fè erè ak soufri, men efòw pap pouw limen yon dife bwa mouye, men pou mete gaz sou yon dife ki tou limen.

 

Yon reyon solèy koulè mandarin antre nan chanm lan. Ou leve, koule yon bon kafe rebo. Tout sant lan anvayi vwazinaj la. Ou rale laptop ou epiw tonbe ekri. Otomatikaman, ou transpòte nan yon lòt mond. Ou koumanse flote. Tanw kanpe, anyen pa enpòtan.

Msot dekriw emosyon lè map aji ak fòs mwen. Kijanw santiw lè wap aji ak fòs ou? | SVP Pataje

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!