Li pi fasil pou’w jwenn on moun korije on liv, ke moun lan ekri liv pal.

Li pi fasil pouw jwenn on moun entèprete mizik Adele la pi byen ke Adele, olyel fè mizik pa’l. 

Nan mond nap viv jodia tout moun gen opiniyon sou tout bagay. Tout moun prè pou korije lòt moun. Poukisa? Sak fè moun sa yo pa pran ris pou mete talan yo o gran jou olye yo viv dan lonb oswa jwe wòl korektè. Pouki?

Rezon an senp, majorite moun pè kritik. Yo pè mete tèt yo deyò anba zye lemond (piblik). Men, glwa, onè ak fyète se pa pou korektè yo, se pou atis la. Se pa moun ki fò ki rive jwenn respè tribi li a, men moun ki pran ris mete tèt li nan lari pou jwenn tribi li a. Ann pran yon egzanp: anpil moun konn pale pi byen ke on seri de animatè radyo an Ayiti ; podyab, youn nan yo pa pran ris la. Si gen yon ero, se pou moun ki fè premye pa yo. Kredi a se pou yo!

Nenpòt lè ou anvi komanse on bagay, pa kite kritik anpeche’w komanse. Si’w komanse on bagay epil gen erè pa kite kritik anpeche’w kontinye.

Raple’w de tèks Theodore Roosvelt sa:

« Le vrai crédit va à celui qui se trompe, qui échoue, mais qui petit à petit atteint son but, parce qu’il n’y a pas d’effort sans erreur. Celui-là connaît le grand enthousiasme, la grande dévotion, et il dépense son énergie dans quelque chose qui en vaut la peine. Voilà le vrai homme, qui dans la meilleure des hypothèses connaîtra la victoire et la conquête, et dans la pire des hypothèses tombera ; mais même dans sa chute il est grand, parce qu’il a vécu avec courage, et il a été au-dessus de ces âmes mesquines qui n’ont jamais connu de victoires ou de défaites. »

Ou vle ewo oswa korektè? 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required