Li pi fasil pou w jwenn moun pou korije yon liv, kel ekri liv pal.

Li pi fasil pouw jwenn yon moun entèprete mizik Adele, pi byen ke Adele, olyel fè mizik pa l. 

Jounen jodia, tout moun gen opiniyon sou tout bagay. Tout moun cho pou korije lòt. Entènet la vin anplifye tout vwa kritik sa yo. Sak pi di a,  majorite korektè sa yo pa oze met talan yo deyò. Poukisaw panse?

Menm kritik yap bay gratis la, yo pè resevwal. Tankou chat pent,  yo pa gen kouraj taye banda anba zye lemond. Malerezman, glwa ak  lonè pa pou korektè, men pou kreyatè yo. Se pou moun ki pran chans fè sa ki byen, menm lè l konnen l ka fè erè.

Ou janm tande pale de moun ki tap kritike Picasso, Leonard Cohen, Steve Jobs ak Sylvio Cator yo? Domaj listwa sèlman sonje sa ki deside brav malgre feblès yo.

Pa kite kritik anpeche w komanse. Si w komanse,  pa kite koretektè anpeche’w kontinye.

Lè w santi vwa kritik yo two fò, sonje tèks Theodore Roosvelt saa:

« Le vrai crédit va à celui qui se trompe, qui échoue, mais qui petit à petit atteint son but, parce qu’il n’y a pas d’effort sans erreur. Celui-là connaît le grand enthousiasme, la grande dévotion, et il dépense son énergie dans quelque chose qui en vaut la peine. Voilà le vrai homme, qui dans la meilleure des hypothèses connaîtra la victoire et la conquête, et dans la pire des hypothèses tombera ; mais même dans sa chute il est grand, parce qu’il a vécu avec courage, et il a été au-dessus de ces âmes mesquines qui n’ont jamais connu de victoires ou de défaites. »

Ou vle ewo oswa korektè? 

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required