Èske’w pa janm poze tèt ou kesyon sa a? E si lavi’w te yon esè? E si, se yon ti kout yo te ba’w fè pandan 25-60-80 lane sa yo, jis pou wè ki kontribisyon wap pote?

Si demen’w ta parèt devan granmèt la epi’l poze’w kesyon sa a: kijan’w kontribye pou fè mond lan meyè ak talan e zouti m’bawou yo? Sa wap di?

Pafwa gen bagay ki rive ki fèm panse lavi a se yon tès. Yo fèm panse ke imòtalite egziste. Ou ka pran imotalite a sou 2 fòm, fizik oswa espirityèl. Gen moun zèv, pawòl ak kontribisyon yo travèse jenerasyon. Gen enpak menm tan paka bloke ni efase.
Imòtalite a ka fizik tou,  kòm si’w te ka tounen reviv sou yon lòt fòm. M’pa konnen sil vre e m’pa twò kyè de sa tou. Antouka, mprefere pran’l tankou yon tès.

Si lè’w pran vi kòm yon tès, li fè’w fè plis efò e’l fè’w vin yon pi bon moun; alòs ki mele’m ke’l verite ou pa. 
O mwen, wap viv yon vi kap kontinye viv nan lòt moun…

E si vi’w te yon tès… Ou tap pase? 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required