Pou saw fè pou mwen mpa gen lajan poum peyew, mpa gen mo poum remesyew. Konbyen moun ki di oswa yo di fraz sa yo?

Lè nou te piti yo te aprann nou konte, se sak fè nou renmen mete etikèt kantifyab sou yon seri de eleman poun ka pi byen konprann yo. Ou pap parèt nan yon mache pouw di “Vann mwen patat”, fòk ou di ki kantite oswa pou konbyen kòb. Se apati de done sa yo machann lan baw saw mande a.

Menm avèk devlopman nerosyans, genyen anpil bagay ke syantifik yo pa ka rive kantifye. Ann pran yon ti egzanp : apati de yon tès yo ka mezire IQ (nivo entèlijans entèlektyèl) ou, men jiskaprezan poko gen okenn etid ki ka rive mezire EQ (nivo entèlijans emosyonèl) ou. Avan dekouvèt syantifik sa yo, yo te konn atribye siksè yon moun apati bagay kantifyab tankou IQ. Avèk letan yo dekouvri ke genyen anpil eleman kipa-kantifyab ki jwe yon gwo wòl (poum pa di tout wòl) nan siksè yon moun.

Lèw gade yon seri de moun ki domine mond lan pozitivman wap dakò avèm ke se pa avèk eleman kantifyab yo rive fè sa. Jezi, Martin Luther King, Toussaint Louverture, Steve Jobs, Nelson Mandela poum site sa yo sèlman. Moun sa yo rive domine mond lan avèk lanmou yo, lidèchip yo, onètete yo, kouraj yo, kreyativite yo, konpasyon yo ak lafwa yo. Eske gen mwayen pou mezire eleman sa yo? NON

Alòs siw gen pouw envesti oswa devlope, bat pou “Sak pa ka konte yo” plis ke “sak ka konte”. Paske de tout fason ap genyen yon moun ki gen plis nan “sak ka konte yo” ke ou.  Valè ajoute a, pwen de diferans lan oswa avantaj konkiransyèl la dwe yon bagay ki pa mezirab e ki pa gen pri.

Pa gen moun kap kite yon doktè malelve oswa sovaj foure kouto sou li. Menm siw fè sa wap toujou gen kè sote. Sak fè sa? Paske nou rekonèt enkonsyaman ke konpétans klasik yo pa ase. Se rezon ki fè nèg ki pi rich nan mond lan deside bay yon lot moun jere Microsoft pou li ak konbat maladi an Afrik oswa kite madanm li ap pote bokit dlo sou tèt. Bill Gates vle amelyore sak pa kantifyab yo poul ka kite mak li nan listwa limanite.

Siw vle vrèman gen siksè, bon jan infliyans oswa yon vi moun anvi viv, envesti nan devlope entelijans emosyonèl ou. Envesti nan amelyore lidèchip ou, kreyativitew ak lòt eleman ki pa mezirab yo paske mezirab toujou achtab.

Depiw ka mezirel, ou ka mete yon pri sou li. Bagay li lesansyèl yo pa gen pri.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!