Èske’w rann ou kont gen yon moun ki kreye yon aparèy ki vole e ki ka pran plis ke 100 moun? Èske’w rann ou kont ke moun al nan lalin? Eske’w rann ou kont de sa???

Chak fwa m’santim anvi dekouraje ak chak fwa m’santi rèv mwen yo parèt enposib mpanse ak sa’m sòt di’w yo la. Ki diferans ki genyen ant mwen ak moun ki reyalize bagay sa yo?

Mpa kwè gen anyen ki enposib si moun al nan lalin. Vrèman! Kisak enposib la laa?

Enposibilite a se nan lespri’w li ye. Se yon refleksyon ki baze sou reyalite wap viv la. Reyalite wap viv jodia pa gen okenn rapò ak sa’w vle reyalize nan lavi’w la. Kote’w ye jodi a paka detèmine sa’w vle ye demen. Desizyon saa, se sèl ou ki ka pranl.

Imajine’w yon moun kap viv ayiti ki ta vle viv selon reyalite peyi a. Moun saa pral di tèt li: pa gen travay, pa gen plas inivèsite, peyi pap janm bon, moun tankou’m pap janm anyen paske se sa reyalite di. E reyèlman se vre.

Defini sa ki posib pou ou an fonskyon de volonte’w ak sakrifis ke’w prè pou’w fè e non an fonskyon de reyalite’w.

Moun ap kreye machin ki vole, latè ap tounen altantou solèy la

Epi’w dim li enposib pou’w fin lekol

Epi’w  dim li enposib pouw fè yon biznis

Epi’w dim li enposib pou’w aprann de mo angle

Epi’w dim li enposib pou’w geri

Epi’w di li enposib pou’w aprann kode

 

Reallly!!! Sak enposib la laaa??

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required