Enprensyon se efè ou fè pou yon moman, lè’w fèk parèt. Enpak se efè ou kite, se yon enèji menm lè’w pa la ki kontinye fè efè.

Pifò moun ki konnen’m byen ka raple yo ke’m toujou ap repete fraz sa a. Travay pouw fè enpak, pa travay pou enpresyon. Kisa’m vle di pa la?

Enpresyon se ti detay ki fèw parèt entèlijan, bèl, rich ak lot kalite ke’w ka pa menm genyen vre. Se yon taye banda ki fè moun sezi e panse ke’w gran. Men enpresyon pa chita sou anyen. Se sèl fasad la ki genyen, pa gen yon bon baz. Enpresyon pa dire li ka fè 1jou, 1mwa, 1an men lap fini pa ale kanmenm.

Enpak lòt bò pal, se kalite, valè ke’w kwè ladanl yo, vizyon ke’w genyen ak aksyon ke’w poze. Enpak pa rapid, li pa fèt ni nan 1jou, ni nan 1mwa, ni nan 1an. Li pran anpil tan poul fèt, men lè’l etabli li pa fini. Li la pou lavi, li kite tras li. Travay li imòtèl.

Kisa’w vle fè? Enpak oswa enpresyon. Jwèt nan menw.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required