Ki dènye fwaw trouvew nan yon sitiyasyon difisil? Kijanl te ye okòmansman? Komanw te ye lèw sot ladanl? 

Istwa ki vinn nan tèt ou aprè kesyon yo siman fèw remake kew reyalize plis bagay enpòtan lèw enkonfòtab. Depiw konfòtab pa gen posibilite pouw grandi paske konfòtabilite a se ti frè medyokrite ak lenmi ekselans.

Map envitew antre nan yon konplike e difisil, se mond kote tout gwo aprentisaj ak evolisyon chita: Mond Enkonfòtab la

Depi jou mwen dekouvri sekrè bagay anmè yo rele enkonfòtab la, mwen fè tèt mwen pwomès poum mete mwen nan yon gwo sitiyasyon enkonfòtab 1 fwa pa ane. Chanje travay, chanje kay, chanje peyi ak aprann oswa eksperimante bagay konplètman nouvo.

Kew vle kew pa vle,  lavi gen poul metew nan sitiyasyon enkonfòtab. Alòs poukisaw pa deplase pyon’w poukòw, olyew tann se lavi ki fosew grandi. Ou ka mete pwòp tèt ou nan sitiyasyon ki fosèw grandi. Lè sa ou pap sezi paske ou pran kontwòl laviw sou tout ang.

Depi pa gen defi nan viw ki metew enkonfòtab konnen wap fonksyone sou pi ba nivow…

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required