Si nan 3 mwa, 1 an ki sot pase yo ou pa echwe nan anyen, konnen’w pa eseye fè anyen ki vrèman enpòtan ni gran.  Mserye wi!

Anpil moun pran echèk tankou pwazon. Yo pè eseye yon bagay poul mache, alòs yo chita yo tou pa fè anyen.

Tout moun ki echwe se moun ki tante. Se moun ki vle konkeri nouvo teritwa, moun ki ap eseye fè bagay yo pa fè deja. Si’w ap viv vi’w avèk twòp prekosyon, ou sanlè viv yon vi san vi. Yon vi ki monotòn, yo vi san sans, yon vi ki raz.

Echèk ede’w grandi, li ede’w dekouvri kapasite’w e ran ou vin pifò. Se pa san rezon moun ki pase anpil mizè gen pi gwo reyisit ke moun ki te jwenn tout bagay kite pou yo. Moun sa yo travay sou tèt yo e yo aprann de erè yo. Jan youn nan modèl mwen yo renmen di’l la: Moun ki echwe plis la, genyen.

Jodia mwen envite’w echwe. Mwen envite’w tante bagay ki nouvo, mwen envite’w detire lespri’w paske chak echèk mennen’w pi prè viktwa..

Pou enfòmasyon’w :

Thomas Edison eseye 1000 fwa avan’l resi kreye anpoul ki klere kay ou a.

Seth Godin pran 800 refi avanl resi pibliye liv li a.

Edner Jean (Reklam Alliance). Yo metel deyò nan yon radyo paske yo dil pa gen vokal pou radyo.

J K Rowling pran nenpot 12 refi avanl reyisi pibliye Harry Poter ki pral fèl vin youn nan fi ki pi rich nan mond lan.

Shabba pran wont nan intèvyou avanl resi vin mastè janl ye kounyaa.

Walt Disney pran yon pil refi, editè dil kel manke imajinasyon ak kreyativite.

Kerry Whashinton (Scandal). Avan’l jwe nan Scandal yo ranplasel nan de lot cho apre yo te fini aksepte’l.

Sim pran site, mpap janm fini …Tout sa pou’m te ka di’w :

Tante, Echwe, Eseye wap rive

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required