Eske’w tap toujou gen yon vi ki ba’w lajwa?

Majorite moun viv 2 fwa edmi pa semèn, rés vandredi aprèmidi, samdi ak dimanch. Si sèl lè’w santi’w ap viv se pandan wikenn, li lè li tan pou’w reflechi sou vi wap mennen pandan lòt 5 jou yo.

Mpap vrèman pale de 7/7 ap pran plezi, men si aktivite wap fè pandan lasemèn yo pa ba’w okenn satisfaksyon, ni bay lavi’w okenn sans, se sèlman wikenn wap tann, Ou pap viv.. Dezole sil kri, men pa gen rabè.

Viv 2.50 Sou 7 pa fouti objektif ou. Alòs fè tout sa’w kapab pou’w ameloyre vi semèn ou. Fè aksyon ki bay vi’w sans e kanpe sa ki ap detwi bonè’w.

Wikenn lan rive… Mespere’w pral fè yon bagay kap evite’w doulè semèn lan…  Mennen yon vi ke’w rayi pandan la semèn, jis pouw ka sou lè wikenn…#toutbon

Si vi’w rezime ak plezi wikenn sèlman, li lè li tan pou’w gen yon vi…

Bon Weekend  

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required