Wal dòmi depi 8è diswa, menw toujou santiw fatige lèw leve. Ou pran remèd, bwe te, nad marinad. Ou mande tèt ou si wap janm rive dekouvri sekrè pouw gen yon bon nwit somèy lan.

Ebyen, priyèw monte, gras la desann.

Jodia mpral pataje avèw 7 sekrè kap edew dòmi tankou bb. Prensip sa yo baze sou liv ki rele “Sleep Smarter” ke Shawn Stevenson ekri.

Selon syantifik yo, yon moun ki manke somèy pran 14% plis tan poul konplete yon tach ak fè 20% plis erè ke yon moun ki byen dòmi. Kantite somèy la enpòtan menm jan ak kalite a.

Ok mwen sispann pale, men sekrè yo 😊

1- Chofe solèy

Nan tan lontan, mte konn wè granmoun ap chofe solèy chak maten. Mpat konprann poukisa, mjis te panse yo pat gen anyen pou yo fè.

Selon rechèch syantifik, chofe solèy reveye tout nè ak ògan nan kòw. Kòw gen yon revèy, kidonk solèy (limyè natirèl) mete revèy saa an mach. Depi revèy saa byen regle, kòw ap konnen lè lè dòmi rive natirèlman.  

Chofe solèy pandan 10-20 minit chak maten ant 6:30 ak 8:30 pouw ka kòmanse prepare yon bon nwit somèy.

Si wal travay douvanjou, fè posib pouw sòti deyò al pran limyè natirèl.

2- Mete chosèt

Pla pyew konn tèlman frèt nan mitan lannwit, li reveyew epi anpanchew dòmi. Pou evite sa, dòmi ak chosèt.

Mfenk leve laa, chosèt mwen byen rèd nan pyem.

3- Abiye pou okaszyon an

Mete menm rad la chak fwaw pral dòmi. Chak fwaw mete rad saa, sèvow konnen lè dòmi an rive. Alòs li otomatikman antre nan mòd preparasyon somèy.

Toujou itilize rad ki laj, pou sanw sikile byen. Evite dòmi ak soutyen, slip etsss..

4- Chache Fenwaw, Chache blackout ou

Pran fènwa, men pa fè lobèy.

Etid syantifik pwouve ke menm lè jew fèmen, pow kapte limyè epi voye mesaj saa bay sevòw. Kivedi ou pap rive pran etap somèy ki ka retabli kòw la ki se REM sleep. Ou rete nan yon eta somèy leje e se sak fèw toujou fatige a.

Dòmi nan fènwa. Bouche tou nan tout fenèt siw gen limyè atifisyèl ki antre kotew rete a. 

Aktyèlman, mwen tepe tout ti limyè ki nan òdinatè, coffee maker ak router lakay mwen.

5- Metew cool

Lè nou te bebe, manmann te konn benyenn ak dlo cho avanl meten kouche. Se teknik granmoun pou te fen dòmi rapid.  

1 èdtan edmi avanw al dòmi pran yon benj dlo cho. Kòw pral konbat chalè saa, epi redesann nan tanperati nòmal li pouw ka cool ak byen dodo. 

Menm janw bezwen kòw cool la, fòw rafrechi lespriw  ak meditasyon, liv fiksyon oswa egzèsis respirasyon.

6-  Mache pye atè

Mache pye atè (sou tè pa sou beton/seramik) oswa  sou zèb se sa syantifik yo rele «grounding ». Yo twouve ke grounding/earthing se meyè mwayen pouw konbat strès ak maladi kadyovaskilè (kè).

7- Dòmi nan peryòd majik la

Toujou selon rechèch syantifik, ou jwenn pi bon somèy (REM) ou ant 11 diswa rive 2 zè di maten. Tout rès somèy la se degi. Alòs, toujou fè yon jan pouw nan dòmi pandan tan saa.

Jan mwen avèw konn pansel la, dòmi pa anpechen pwodiktif, dòmi se eleman ki fèn pwodiktif.

Degi

Satisfaksyon seksyèl fè kow relache yon eleman yo rele prolactine ki amelyore systèm iminow ak kalite somèy ou. Discipline ak pwoteje tet ou (tout tan).

Siw pa byen dòmi, se pa fòt mwen. Pran somèy ou oserye, mete eleman sa yo an pratik.

Resevwa blòg nan imèl ou chak Jedi, Sign UP

Blòg saa se yon adaptasyon de pòs Anglè nan seri “7 silver bullets” kem pibliye chak semèn lan.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!