Pandan lap antre nan estò a, li wè yon polisye kap gadel.
Nan tèt li, li di : “Sak pase babilòn saa ? Misye genlè pansem se volè “.
Li kontinye avanse, je polisye a pi rèd sou li. Misye avanse sou polisye a poul mandel :«Yow poukisa wap gadem konsa, mpa vin volè anyen laa non man ».
Epi koul preske rive, polisye a di: « ET, mwen gad tout videyo yo e menm li liv yo wi man.”

Ou wè kot misye manke diskredite tèt li?

Mplede voye flè nan konstwiksyon brand mwen an. Kidonk, pa gen okenn dout ou pral voye ti flè paw tanzantan. Alòs, jodia mvle metew an gad sou 7 peche motèl ki ka voye « Personal Brand » ou nan peyi san chapo. San antèman….

1- Fè Bagay Moun Pase Pou Paw

Siw vrèman bezwen lage “Personal Brand” ou nan k….,  kopye bagay moun epi fèl pase pou paw. Ou bay piblik la wè anbaw. Sa prouvew se yon blofè(z) e piblik la ap jis al nan sous sa wap kopye a.

Se sak fèm renmen sitasyon Picasso saa:

Atis dèyè manman kopye, gwo atis volè.

2-Pataje Saw Pa Li

Lòt bagay ki ka kraze mak ou a, se aji an #mòdtchaka. Pwofil ou melimelo. Ou pataje tout saw jwenn sanw pa li. Ou pataje bagay ki soti nan sous ki pa kredib. Tit atik la gen dwa bèl, men bagay ki andedanl ale alankont de saw reprezante kòm mak.

3- Menm Plim, Menm Plimay Mantalite

Si pate Timafoun lan gen menm gou ak pate madan Jil la, e madan Jil ret dèyè lakay la, map pranl kay madan Jil.

Kisa wap fè ki diferan? Antanke mak, fòw pote yon bagay nèf pou odyans lan. Siw pa gen anyen ki diferan, wap bwè lwil wi baz.

4- Enkonsistans [Un Dous, Un Cho, Pase Pouw……]

Menm jann rayi politisyen « tonton-palmis », se menm janw enkonsistans nan mesaj, pozisyon ak konpòtman ka kraze « Personal Brand » ou.

Tout moun ka chanje avi yo sou yon sijè ak aji yon fason ki pa kadre ak sa yo reprezante a. Men, gen yon frekans ou chanje, tout moun wèw pa kanpe sou anyen.

Lèw enkonsistan ou mete odyans lan nan dout. Li pa konn sa poul kwè. E depiw lage moun nan twòp refleksyon poul konprann ou, lap lagew.

5- Pale San Pratike

Laa vre, mpat menm bezwen di sa. Fòk ou pratike saw preche, pou pastè a, patwon ak piblik ka baw sa wap chache. Konsa « Personal Brand » ou rete otantik.

Mtoujou ap di moun swiv rèv yo. Mwen pwouve kem kwè nan sa, lèm kite yon djòb poum swiv rèv pam.

E, kem gen lajan,

kem fatige,

kem dekouraje,

mwen rale laptòp mwen poum kreye yon pwojè, voye kèk imel, ekri, aprann ak aplike pou opòtinite.

Jan yon ansyen mentor mwen renmen dil la:

Se pou saw fè, bay pawòl ou jarèt.

6- Pale Bagay Ki Pa Gadew

Depiw komanse ap abòde sijè ki pa nan chan konpetans ou, ou se yon « Chalatan ».

Mte renmen reyaksyon senatè a sou RFI a. Misye entèlijan. Li wè pyel pral mele nan Fransè a. Li konnen sa pa domèn li, alòs li just fèmen danl.

Fòk odyans lan ka idantifyew. Eskew se politisyen, kronikè spòtif, blagè, filozòf, ekriven, chantè, dansè. Se saw vle moun achte, ou ekspoze.

7- Tout Rezo Anliy Se Menm

Chak platfòm anliy gen pèsonalite yo. Yo pap envitew nan yon ti kominyon kay vwazen an pouw vini ak vès. Pa gen rezon pou tout bagay sa yo. Yon ti mach amikal, epiw met kranpon vise..

LinkedIn pa Facebook. Facebook pa Twitter. Ou pa ka konpòtew sou tout menm jan.

Bon Travay

Imajinew mennen pitit ou legliz. Premye sal fè se kouri sou lotèl/chè, epi al di betiz nan mikwo a. Koman wap santiw ?

Mwen konsiderew tankou pitit pam nan Zafè « Personal Branding». Alòs, mprefere diw kijan pou konpòtew ak konsekans ki genyen lèw pa konpòtew.

Mwen 100% konfyan ke ou gen yon bagay ou ka fè, di oswa kreye, ke majorite moun pa kapab. Mesperew pap toufe kado saa, men wap vlopel nan yon bèl papye pou ofri moun ki vlel yo. Ebyen, se sa Personal Branding edew fè.

Mespere ke seri pòs mfè sou personal branding lan ap edew jwenn pwomosyon wap chachè a, fè nonw ak pozisyonew kòm yon vwa respektab nan kominotew. Bòn chans nan konstwiksyon mak pèsonèl ou a.

Siw ta renmen apwofondi konesans ou nan zafè saa.. gad sak anbaa oswa li 4 pos sa yo 1 2 3 4). [PATAJE TRAVAY LA PA KENBEL POU OU]

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required