Lèw tap fè matematik nan primè te gen yon bagay yo rele fraksyon kem te konn twouve trè difisil. Genyen yon seri de fraksyon pouw ka fè yo, fòk ou rive jwenn ” Plus Petit Dénominateur Commun” denominatè komen ki vle di jwenn chif ki piti ki ka rive divize ak plizyè lòt denominatè yo.

Anpil fwa akòz de popilarite, anpil nan nou chwazi aji tankou ” Le plus petit deno commun”. Kijan?

Siw vle rive touche tout moun ak mesaj, pwodui, sèvis oswa kreyasyonw, sa mande pouw redui kalite saa anpil jiskaskel rive ka divize pa tout tip de moun, entèlijan, enbesil, edike, pa edike… Donk rann saw wap nan yon nivo mwayèn jiskaskel ka rive touche moun ki plis pa konprann e pa kyè de travay wap fè.

Se rezon ki fè wap wè yon moun ap lage gwo gouyad sou yon mizik ka pale de pwoblèm rasis. Son mizik la se yon denominatè koman ant tout nasyon sa yo. Majorite mizik sa yo popilè pou yon tan, yo pap janm vin yon senfoni.

Majorite moun ki konn Michael Jacksyon pa konn yon mizik li, poukisa?

Popilaritel gen plis rapò ak lòt eleman ke talanl… Aprè yon kantite tan wap pwodui kew vle kew pa vle pwodui, sèvis, mesaj ou a fini pa rive nan zorèy dénominatè ki piti a paske yo infliyanse pa denominatè ki pi gran yo e non paske ou desann kalite sa wap fè a. Mpa janm li yon liv Frankétienne, menm tande e petèt aksepte kel se youn nan pi gran ekriven Ayisyen. E majorite moun kap pale de Frank pa janm li oswa menm rive konn kiyès ki Frank lan.  Tan an rive bal popilarite men travay li a pa yon denominatè komen.

Majorite a pa kreye senfoni. Majorite pa fè avanse limanite ak okenn gran ide oswa envansyon. Wòl pifò nan nou se eleve majorite a nan yon pi wo nivo olye nou diminye kalite travay nou poun ka rive touche majorite a. Sim vle mesaj sa rive sou plis moun mtap pale de sèks, zen, politik ak kè lòt eleman mwayèn ki ka rive divize pa tout moun, menm pa enterese jwe sou teren saa.

Ou gen chwa, ou ka deside vinn yon denominatè komen jis pouw ka popilè (ekzanp …..) oswaw ka kreye pou eleve limanite.

Youn temporè! Youn Imòtèl!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required