Ou gen 5 lane wap tann yon label/konkou chwazi’w avan’w soti mizik saa. Wap tan’n ou bon nan inivèsite a pouw ka etidye.  E si yo pa janm chwazi’w?

Mond lan chanje konplètman, teknoloji kraze tout baryè ak tout moun ki gen monòpòl. 10 zan desla, ou te bezwen benediksyon yon gwo chabrak nan domèn ou ye a pouw komanse chante, danse, fè penti e menm ekri yon liv.

Jodia ou bezwen konseye, ou pa bezwen benediksyon pèsòn. Si yo pa vle pase mizik ou nan radyo,  metel sou entènèt la. Petèt, anpil moun pap tandel men siw kontinye fè sa wap fini pa eklate. Si’w pa jwenn mezon edisyon, metel sou amazon gratis oswa kreye on pdf voyel bay kèk moun.

Entènèt la ouvè anpil posibilite pou moun ki gen talan eki deside chwazi tèt yo.

Kisa chwazi tèt ou vle di? Chwazi tèt ou se deside kite medyokrite sou kote, pouw deside aprann endistri mizik la byen, pouw ka fè siksè. Chwazi tèt ou se fè sa’w vle fè a san tan’n okenn benediksyon. Chwazi tèt ou se li on liv nan domèn kew vle pefeksyone a. Sispann achte rad, achte yon odinatè. Si’w pa jwenn job, fè yon biznis. Ou paka fè biznis, al plante andeyò.  Chwazi tèt ou se itlize talan’w malgrew pa jwenn atansyon.

Imajine Albert Einstein ta retounen epil mande ki pi gwo envansyon ki fèt pandanm pa laa. Epi nou dil telefòn, machin ki pi puisan nan mond lan, men nou selman itilize’l poun jwe candy crush. Ou gen nan men’w youn nan odinate ki pi rapid nan mond lan, saw fè avèl?

Sispan’n tan’n yo chwazi’w, chwazi tèt ou. Lè’w komanse eklate, yap vini. 

 

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required