Anpil moun fè pwosesis saa a lanvè. Yo eseye chanje moun bòkote yo, sosyete ak peyi yo avan menm ke yo eseye chanje tèt pa yo. Epi yo sezi wè chanjman saa pa pote fri..

Pandan ke nap selebre batay vètyè, nap sonje Capois-Lamort ki te pran risk kanpe anfas Fransè yo malgre’l konnen’l ka mouri. Aksyon li te fè a montre ke’l te chanje tèt li avan’l te jwenn rezilta li tap chèche a. Li afronte laperèz e li aprann vin brav.  E rezilta tonbe, aksyon’l kontribye pou banou endepandans.

Etan done ke gen lontan anpil nan nou ap goumen pou’n chanje ayiti; kounye a ann fè yon lot taktik, ann chanje tè t nou pito.

Si ou sispann fè zen,

Si ou fome tèt nou

Si ou vin pi saj

Si ou chache manje mwens moun

Si ou sispann jete fatra nan lari a

Si lè’w monte machin ou pa ouvè gagann ou nan zòrèy moun

Si ou di mèsi, eskize, padon, 

Si ou edike sak pi piti yo

Si nou itilize intènèt la pou’n pataje bon mesaj e aprann…

Siw kwè nan tèt ou 

Si nou sispann fè sanblan nap inyore mesaj saa pandan nap pataje tout vye malpw**** ki pap ajoute anyen nan lavi’n.
Ou pap bezwen chanje ayiti
Paske Ayiti Ap Reflete Imaj ou!

Nou se Ayiti

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required