7 minit

Depi konbyen ane ou gen menm rezolisyon an? Menm objektif yo chak ane pandan nenpòt 5 an, san’w pa janmè aji sou yo?

Chak fen dane anpil moun nan mond la pataje swè ak lòt moun e ak tèt yo. Pifò deklarasyon sa yo se toujou swè, se toujou “M’swete” e non “non mpral travay pou”.

Ane sa a vizyon’m se poum ede chanje sa pou anpil moun e pou tèt mwen. Mwen kreye yon podcast (vèsyon ou ka koute)  ki gen 7 leson, chak leson yo dire yon (1) grenn minit. Chak leson ap fokis sou yon aksyon òswa prensip nou ka aplike poun gen yon meyè 2016, nan pratik e pa nan bouch.

Imajine’w ke 2016 se denyè lane wap viv, komanw ta renmen’l pase? Ki sakrifis ou prè pou’w fè pou’w akonpli objektif ekonomik, entèlektyèl ak espirityèl ou yo?

Lane yo pa moun, yo pa ka panse, kidonk yo pa ka pote anyen pou ou. Se ou ki pou deside ak kisa ou vle resevwa 2016 la. Anpil nan nou kap li sa a, ap nan menm plas la nan fen 2016, pa gen dout sou sa. Anpil nan nou ki pran desizyon pou aji sou rèv nou padan 2016 la ap akonpli 7 an travay pandan yon sèl lane.

M’pa deside voye podkas la pou tout moun, m’vle ke se moun ki prè pou fè aksyon ak patisipe nan pratike prensip nou pral pataje yo ki ladanl. Si’w pa prè pouw rezève omwen 1 hr pou tèt ou, ou pa oblije enskri…

Si’w vrèman vle ane’w la gen yon lòt koulè. Yon koulè ki pa sanble swè san sans, Klike la pouw enskri.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required