Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: Uncategorized (Page 1 of 13)

7 Teknik Pouw Ekri Mesaj Elektronik [Ki Vo Repons] Ak Moun Ou Admire

Ou genyenl kòm kontak sou rezo sosyo.
Ou renmen ak komante anba pos li.
Ou santi ou menm avèl se bon zanmi.
Ou vreman admire moun saa.

Ou pansel ka yon bon konseye oswa yon bon kontak pou ou. Sof ke moun nan yon piwo nivo ke ou.

Yon jou ou deside ekril, menl pa pa janm reponn ou. Nan tèt paw wap di: « moun lan frekan, lap fè estil ».

Eskew pa janm mande tèt ou konbyen lòt mesaj moun saa resevwa? Sak rann mesaj paw la diferan?

Objekif pos saa se pataje avèw 7 teknik pouw ekri yon moun ou admire san parèt lèd. read more

Sekrè tout moun ki anvi dekouraje dwe konnen

Ou travay maten midi swa. Ou chanje estrateji, chanje metòd pou yon meyè rezilta. Ou pale ak moun, ou travay sou tèt ou, men sa pral fè 2 zan wap frape anyen poko tonbe. Ou jis anvi abandone.

Pasyans, paske siksèw ap jèmen.

Wap pran matirite

Depiw plante fòw gen pasyans pou tann rekòt. Pou jaden an byen soti, ou dwe kite plant yo pase nan tout etap nesesè pou atenn matirite.

Peryòd yon plant ap grandi anba tè a sanble ak peryòd fènwa kew trouvew aprèw fin travay di epi rezilta poko tonbe. Tout travay la ap fèt nan fènwa. Efòw yo ap metamòfoze pou baw rezilta wap tann lan. Siw sispann wouze gen anpil chans poul mouri. read more

Prezan 2016 : Let’s Send Them To School

Did you ask any NGO or the government? That was my friend’s question when I told him about my social campaign “Prezan 2016”.

No I did not, I am looking to start a grassroots movement driven by individuals, not by the government nor an NGO. Our goal is to connect busy individuals who want to make a difference with those in need.

Prezan 2016 aims to provide school supplies to 500 ( double of last year) students in Haiti with the support of individuals all over the world so that students go to school instead of staying at home out of shame. Technology reduces distance, so we are using social media power to create an engaging movement, effectively building a tribe that believes in the power of education. Creating videos and inviting people to participate via challenges and sharing social posts are some of the ways we are making the campaign fun and engaging. read more

Prezantasyon’w Yo Raz ? : 7 Prensip Pou Fè Yo Wow

Si prezantasyonw lan se li sa ki ekri nan ekran an, voyel pou nou, na li poukont nou. Avèk lanmou, Piblik la

Mesaj sa a pa engajem, se piblik lan ki mandem patajel avèw (mwen jis ap trip :-).

Nan mond jodia kew se elèv, anplwaye, antreprenè, li vin yon obligasyon pouw fè prezantasyon pouw konvenk envestisè oswa enfome kolég ou de ide ak vizyonw.

Sa poko rive pou al nan yon prezantasyon epi prezantatè a pase plis tan ap gad ekran an olyel gade piblik la? Oswa prezantasyon an monotòn, power point lan tankou yon dokiman Word tèlmanl plen ak tèks?

Menm jan lèw nan wòl odyans lan li fatigew la, li enpòtan pouw pa desevwa odyans lan lèw nan wòl prezantatè a. read more

Si Lezòm te mechan, ou pa tap laa

Èske’w anfòm?

Avanyè map fè yon ti pale ak yon zanmi. Nou tap pale sou ensikirite ak politik epi nou tou lè 2 di: lè’w byen gade lòm pa mechan jan medya vle montre’l la non. Epi nou tonbe site egzanp tankou:
Lè’w pran yon taksi, sak diw chofè a pa yon bandi epi’l pral lagew nan yon falèz?

Lè’w ale nan yon restoran, sak diw kizinye a pap mete pwazon nan manje a?

Lè’w sòti, sak diw vwazen an pap boule kay ou?

Si n’ap konsidere kesyon sa yo ak ti deba mwen t’ap fè ak zanmi an, nap dakò avèm ke nap viv trè byen youn majoritèman. read more

7 Konsèy Pouw Byen Itilize Paj LinkedIn Ou

Mwen fatige wè moun ap trete LinkedIn tankou Facebook oswa tankou yon CV, alòs mwen deside ekri pòs sa a pou edew ak lòt moun konprann e byen itilize LinkedIn.
Siw pa konn kisa LinkedIn ye, banm fè yon ti rezime. LinkedIn se yon rezo sosyal ki ede pwofesyonèl a travè lemond konekte youn ak lòt. Li edew agrandi kontak ou, enfliyans ou e menm rive jwenn job.

Gen 7 eleman ki esansyèl ke yon bon pwofil LinkedIn dwe respekte:

Yon bon foto pwofil.

Yon bon foto pwofil ki ka reprezantew nan profesyon oswa nan domèn kew ye. Jis yon bout foto tankou yon foto idantite men tèt ou pa oblije dwat tankou foto idantite. read more

Sak Pase Deyè Rido a

Sa gen 2 semèn kem tonbe sou atik saa pandanm te sou Facebook:   

Lèw byen Gade, sa aprann ou ke pa gen anyen ki fèt vip pip jan anpil moun ta vle fè kwèl. 

Majorite moun ka kouri di oh misye gen chans, li jis fèk parèt epil fè hit. Really!!! Steeve gen 10 zan nan mizik men li pat janm twò koni.

Dèyè Rido Steeve la gen anpil nwit san somèy, anpil djaz ki komanse, anpil pwogram san piblik ki jwe, anpil mizik ki soti ki pa mache ak anpil tan pratik ke nou pa konnen.  read more

Page 1 of 13

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén