Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: Social Media

7 Fason Wap Detwi “Personal Brand” Ou Sou Nèt La

Pandan lap antre nan estò a, li wè yon polisye kap gadel.
Nan tèt li, li di : “Sak pase babilòn saa ? Misye genlè pansem se volè “.
Li kontinye avanse, je polisye a pi rèd sou li. Misye avanse sou polisye a poul mandel :«Yow poukisa wap gadem konsa, mpa vin volè anyen laa non man ».
Epi koul preske rive, polisye a di: « ET, mwen gad tout videyo yo e menm li liv yo wi man.”

Ou wè kot misye manke diskredite tèt li?

Mplede voye flè nan konstwiksyon brand mwen an. Kidonk, pa gen okenn dout ou pral voye ti flè paw tanzantan. Alòs, jodia mvle metew an gad sou 7 peche motèl ki ka voye « Personal Brand » ou nan peyi san chapo. San antèman…. read more

Vann Talanw

7 Fason Pouw Vann Konpetans ak Talanw San Depanse Senkòb

Ou chita lap wap travay men sa wap fè a pa janm rive pli lwen ke bò lakay ou. Ou timid menm jan avèm. Ou se yon entwovèt, ou pa vle fè soumoun. Ou panse ke se sèl moun soumoun ki ka pran plas yo nan sosyete a.

Ou di “sh*t, kisam ka fè nan mond kote se betiz kap fè plis hit la ?” Banm diw, wi sa wap fè a gen plas li. Wi, gen yon gwoup moun kap tann ak raj saw pote pou vann.

Objektif pos saa se pataje avèw 7 fason pouw vann konpetans ak talanw.

1- Kreye pwòp sit paw

Siw pa gen yon kay vityèl, ou preske pa egziste. Yon sit se kòm yon kay nan mond vityèl la. Se la moun jwenn saw pwodui ak konn plis sou ou. Yon sit baw kredibilite. Li montre kew se yon moun ki pran saw fè oserye. read more

Vann Saw Vle Vann Lan

[Personal Branding] Saw Pot Pou Vann ?

Wap mande tèt ou, kòmanw ka ogmante enfliyans ou pandanw pa yon atis. Ou wè moun ki pap regle anyen ap fè hit. Ou santi idew yo anvi mouri nan menw. Ou dekouraje ak yon sosyete ki pap ankourajew.

Men, e sim diw ou poko fè ase pouw rive sou odyans wap chache a.

E sim diw ou dwe deplwaye 10fwa plis taktik ke moun ki popilè yo.

E sim diw, ou gen yon lis bagay ou dwe fè pandan, pipiti, yon lane avanw resi jwenn yon ti kras nan odyans lan. Eskew prè pouw tandem toujou ? Oswa ou panse map pale bè.. hen ? read more

HaitiNumérique2030 : 22 big takeaways

A futuristic vision of Haiti

It was 5:05 pm when I got to the Royal Oasis Hotel to take part at HaitNumérique2030. At the end of the stairs I met a classmate whom I haven’t seen in 7 years who quickly asked, “Are you having a session at the conference?” I politely replied, “no.” Then, we discussed about technology and social media in Haiti. After a few minutes, I went on to network with some folks who like my work online. It felt good to know your work is making a difference. But we aren’t here to talk about my feelings (lol). read more

7 Sit Ki Ka Fèw Vin Pi Entelijan

7 sit ki ka chanje laviw

Nou tout ap dakò avèm ke bagay ki kreye “buzz” sou nèt la se pa sit ki edew chanje laviw. Se plis bagay ki pou amizew. Paske sa ki ka chanje laviw la majorite moun pap patajel, yap kenbel pou yo… Se yon bagay ki kay lòm an jeneral, si moun lan pa bon zanmiw li pap diw kotel achte bèl jip li ya..

Ou pataje sak enpòtan avèk moun ki enpòtan pou ou. Ou pa kanpe sou plas piblik pouw lagel … Janm toujou fèl, map pataje avèw 7 sit ki ka chanje laviw konplètman siw itlize konesans yo ofriw la: read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén