Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: Personal Development (Page 1 of 2)

3 Rezon Ki Fèw Pa Janm Ka Fini Saw Komanse

Depiw piti moun ap di : Ti gason saa pwomèt.
Oh, tifi entèlijant…
Kounyaw nan lavi reyèl, wap mande si moun sa yo se pa nan k** yo tap pasew.
Ou pa janm ka fini anyenw kòmanse.
Gen moun ki diw an devenn,
sak di yo lave menw e lòt ki di pa gen rezon pouw enkyetew.

Wap fè ti kòb,
santew anfòm,
ou pran ti pleziw litlit, menw vle plis.
Ou vle konstwi yon biznis, reyalize yon pwojè, devlope yon talan, aprann yon lòt lang oswa gen plis konpetans. Men viw tankou seri televize, epizòd aprè epizòd san fen. read more

7 May Sèvow Jwe Sou Ou Ki Fèw Aji Tankou Moun Fou [Cognitive Bias]

Imajinew konn egzakteman ki karyèw vle,

Ou te konn de A a Z poukisaw vle marye.

Imajine tout desizyonw te rasyonèl.

Malerezman! Nou pa viv nan yon mond konsa.

Malerezman, nou plis emosyonèl ke rasyonèl. Sèvo nou fèn pran desizyon ak jijman ki chaje ak emosyon. Newosyans rele devyasyon sikolojik saa «Patipri Mantal ». Menm jan nou swiv yon seri règ sosyal enkonsyaman, se menm jan nou aji sou infliyans yon bann règ mantal san rann kont.

Patipri mantal sa yo ka koze anpil dega nan biznis, fèn pran move desizyon ak aji san rezon lojik. Mdekouvri plis pase yon 100tèn “patipri mantanl” nan rechèch mwen. Jodia map atire atansyonw sou 7 may sèvo a jwe sou ou sanw pa rann ou kont. Sikològ Ameriken yo rele Cognitive Bias e Franse yo biais cognitif.  read more

Mpa Wè Devan, Mpa Wè Dèyè : Yon Mesaj Pou Ou Kap Goumen Pou Rèv Ou

Yon fènwa lanfè anvayi laviw.

Tout saw manyen tounen pwazon.

Ou dekouraje, fistre.

Tout moun kouri kitew.

Wap mande saw fè wap peye.

Nan kiliti pa nou, yo rele sa « Devenn ».

 

Mesaj saa se pou tout moun ki fatige goumen. Sak pa wè devan, ki pa wè deyè.

Blòg saa se pou ou menm ki nan chan batay la,

san ap koule sou zo machwèw,

bandi a pral baw dènye “kou tiye” a. Tout lespwaw fin ale.

Poko ! Avanw bay lavi legen, banm diw:

Pa Abandone Tèt ou

Manmanw te ka jetew depi nan vant. Li te ka sispann baw tete. Pwofesè kenbe menw, montrew ekri, lè tout saw te ka fè se madjigridji. read more

7 Abitid Moun Ki Domine Mond Lan Pratike Chak Jou

Aksyonw fè lèw leve, detèmine saw ka fè pandan yon jounen. Nan etidye moun ki gen bon jan siksè, mdekouvri ke se woutin matinal ak abitid jounalye ki ede yo rete sou wout siksè a. Saw fè yon jou pa ka detwiw, ni fèw grandi. Echèk oswa siksèw depann de saw fè toutan.

Siw bezwen konn yon moun, gade abitid li. Nan liv Charles Duhigg ki rele “The Power Of Habits”, li montre ke konpayi, sosyete ak moun baze sou abitid. Alòs siw vle konprann oswa chanje yon sosyete, koumanse pa fèl chanje abitid li. read more

How To Live A Fulfilling Life While Slaying Fears

You are on your way to accomplishing a massive goal. Things are in motion. Everyone is looking at you; suddenly you get stuck. You can’t move on. Fear just invaded your mind. So, you downplay your goal. You take a secure path where success is guaranteed.

Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. — Psalm 23: 4

I find this passage of the Bible remarkable. It shows us the magnificent power we have over fear. Yet, to overcome fears we need to understand them, challenge them and develop the right mindset. read more

How To Leverage Poverty Without Going Insane

Four years ago on a hot summer day, my mom looked at my sister and I and said: I guess we are not going to eat tonight because there’s nothing to cook. We politely nodded and went straight to bed. While laying on my bed something happened to me and I said:  no, we are not going to sleep like that. I went out in the dark found some pine cones, used a plastic bag to light up the pines. I made the fire and boiled some kazoo that a friend has sent us.  This is not something people usually eat boiled, but we enjoyed it, laughed about it and hoped that one day our lives would be better. To go through these terrible tough times, I trained myself to live in two worlds at once and create an anchor to keep me focus on what I want in life. So, here are my two ways to leverage poverty without going  insane. read more

Rejection : 7 tips to become rejection-proof

Overcome rejection

This post has nothing to do with positive thinking or self-fulling prophecy. 

Dear X,

Thanks you for your interest in becoming a (need for recognition) fellow. We regret to inform you that you were not selected…

When is the last time you received such correspondence?

I have been reading so many of these letters that I’ve become “rejection-proof, a new term I’ve come up with to define people who do not let rejections kill their best self.

When I first started receiving these letters, I would become stressed and depressed. Then I started realizing that these letters have nothing to do with me, the rejections are all about the organizations or people who send them. They themselves have their own issues.  Maybe they were drunk or tired when they read my resume or application.  Or maybe it was not a good match? Nothing wrong with that. read more

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén