Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: Motivasyon (Page 1 of 4)

7 Tès Pèsonalite Tout Moun Ki Bezwen Konn Tèt Yo Dwe Fè

Si n mete l nan galaksi yo, yon jou yap kolonize lespas.

Si n mete l nan fon lanmè, yon jou yap rive rive eksplore anba dlo.

Si n metel anba tè, yon jou yap rive pèse zantray latè.

Apre yon pil deba, yo di:

Ebyen, ann mete l anndan yo.  

Nan mitoloji grèk la se konsa dye yo fini pa deside pou yo sere sekrè dèdye andedan lòm.

Nan lòt sivilizasyon ak relijyon se preske menm kout baton an.

Nou mèt plede chache relasyon, richès, onè ak lòt bagay eksteryè yo,

vid mwen avè w santi a pap bouche, read more

2018 Pap Diferan De 2017 Ou Paskew…

Imajinew leve vè 6 zè nan maten.

Yon bèl reyon solèy anvayi kay la.

Ou pwoche bò kizin lan pouw pran yon ti kafe.

Epi manmanw diw:

  • Ou konnew pa pitit mwen
  • Ou konnew pat fèt Ayiti
  • Ou konnew lèw te piti ou te konn fè tablo
  • Ou konnew te konn kouri rapid anpil

Imajine tout saa te kwè de ou yo se te manti. Kwayans ki fasone pèsonalitew yo, yo youn pat kanpe sou anyen.

Pran yon poz.

Imajine saa.  Imajinel.

Sa fèw pè, pavre?

Ebyen objektif premye blòg 2018 la se baw defi sa.

Baw defi demantibile pèsonaj saa pansew ye.

Baw defi kreye moun nouvo saa vle ye a.

Paske siw pa prè pouw fè sa,

bagay “New Year, New me” rantrel. read more

7 Rezon Ki Fè Moun Medyòk Fenk Kare Bon Sou Ou

Sispann pale de saw konnen, montre saw konnen.

Mwen rankontre anpil moun entèlijan ki mande anraje lè yo wè moun ki “medyòk” nan yon plas yo vle ye. Anpati yo gen rezon, men se fòt nou si moun sa yo bon sou nou. Entèlijans nou kokoben.

Ebyen,  jodia map pataje avèw 7 rezon ki fè moun sa yo fenk kare bon sou nou.

1- Wap Bouske Pèfeksyon

Ou konn twòp bagay! Enfòmasyonw ak edikasyonw blokew. Ou vle aplike tout saw konnen nan yon pwojè.

Pandan wap tann ou gen tout zouti yo, moun ou pansew pi fò pasel la, ap eseye, lap voye tenten. Men lap aprann, lap pran eksperyans. Li sou teren an. Pandanw fokis sou pèfeksyon, lap fè aksyon. read more

3 Rezon Ki Fèw Pa Janm Ka Fini Saw Komanse

Depiw piti moun ap di : Ti gason saa pwomèt.
Oh, tifi entèlijant…
Kounyaw nan lavi reyèl, wap mande si moun sa yo se pa nan k** yo tap pasew.
Ou pa janm ka fini anyenw kòmanse.
Gen moun ki diw an devenn,
sak di yo lave menw e lòt ki di pa gen rezon pouw enkyetew.

Wap fè ti kòb,
santew anfòm,
ou pran ti pleziw litlit, menw vle plis.
Ou vle konstwi yon biznis, reyalize yon pwojè, devlope yon talan, aprann yon lòt lang oswa gen plis konpetans. Men viw tankou seri televize, epizòd aprè epizòd san fen. read more

Yon Ti Priyè Pou Moun Kap Travay Sou Rèv Yo

Ou te mèt te entèlijan ak kouraje janw kouraje, gen delè kouraj ou pap sifi.

Ou pa pè travay ak fè sakrifis pou rèv ou. Tout moun kap gadew kwè wap reyisi. Nan mitan lannwit dout reveyew nan somèy ou. Kèw ap sote. Tout bòw vire pa bon. Resò kabann lan ap kriye anba zo kawo dow.

Ou leve chita. Sanzatann, yon priyè monte sou lestomak ou. Ou fè apèl ak fòs ki pi gran pasew yo.

Kew se vodouyizan, ate, pwotestan, katolik, temwen, shalòm, nou tout kwè nan yon bagay ki pi gran pasen. Jodia mvle pataje yon ti priyè avèk ou kap travay sou rèv ou. read more

Mpa Wè Devan, Mpa Wè Dèyè : Yon Mesaj Pou Ou Kap Goumen Pou Rèv Ou

Yon fènwa lanfè anvayi laviw.

Tout saw manyen tounen pwazon.

Ou dekouraje, fistre.

Tout moun kouri kitew.

Wap mande saw fè wap peye.

Nan kiliti pa nou, yo rele sa « Devenn ».

 

Mesaj saa se pou tout moun ki fatige goumen. Sak pa wè devan, ki pa wè deyè.

Blòg saa se pou ou menm ki nan chan batay la,

san ap koule sou zo machwèw,

bandi a pral baw dènye “kou tiye” a. Tout lespwaw fin ale.

Poko ! Avanw bay lavi legen, banm diw:

Pa Abandone Tèt ou

Manmanw te ka jetew depi nan vant. Li te ka sispann baw tete. Pwofesè kenbe menw, montrew ekri, lè tout saw te ka fè se madjigridji. read more

3 Rezon Ki Fèw Pap Janm Vin Yon Lidè Konsekan

Anpil moun aji kont pwòp tèt yo nan fè zak kap detwi pwòp sa yap konstwi.

Youn nan pi gwo kalite yon moun, se kapasite poul konn kiyès li ye. Sa vle di yon envantè fòs ak feblès li. Konpreyansyon saa pèmèt li aji nan yon liy ki kadre ak vizyonl.

Rekonèt yon pwoblèm se yon opòtinite pou evitel oswa korijel. Kidonk nan blòg saa mvle atire atansyon sou 3 rezon ki ka anpechew vin yon lidè.

bt-arrogance-atheism

GWO KOLÈT

Siw pa ka di:
Eskize !

Mfè yon erè! Sanw pa chache eskiz, lidèchip pa pou ou.

Nan tan lontan, yon lidè se te gwo ponyèt. Se moun ki te ka pale pi fò ak sak te pi awogan an. Jodia sa chanje. Estrateji gwo kòlèt pa bay rezilta. read more

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén