Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: Motivasyon (Page 1 of 4)

7 Rezon Ki Fè Moun Medyòk Fenk Kare Bon Sou Ou

Sispann pale de saw konnen, montre saw konnen.

Mwen rankontre anpil moun entèlijan ki mande anraje lè yo wè moun ki “medyòk” nan yon plas yo vle ye. An pati yo gen rezon, men se fòt nou si moun sa yo bon sou nou. Entèlijans nou kokoben.

Ebyen,  jodia map pataje avèw 7 rezon ki fè moun sa yo fenk kare bon sou nou.

1- Wap Bouske Pèfeksyon

Ou konn twòp bagay! Enfòmasyonw ak edikasyonw blokew. Ou vle aplike tout saw konnen nan yon pwojè.

Pandan wap tann ou gen tout zouti yo, moun ou pansew pi fò pasel la, ap eseye, lap voye tenten. Men lap aprann, lap pran eksperyans. Li sou teren an. Pandanw fokis sou pèfeksyon, lap fè aksyon. read more

3 Rezon Ki Fèw Pa Janm Ka Fini Saw Komanse

Depiw piti moun ap di : Ti gason saa pwomèt.
Oh, tifi entèlijant…
Kounyaw nan lavi reyèl, wap mande si moun sa yo se pa nan k** yo tap pasew.
Ou pa janm ka fini anyenw kòmanse.
Gen moun ki diw an devenn,
sak di yo lave menw e lòt ki di pa gen rezon pouw enkyetew.

Wap fè ti kòb,
santew anfòm,
ou pran ti pleziw litlit, menw vle plis.
Ou vle konstwi yon biznis, reyalize yon pwojè, devlope yon talan, aprann yon lòt lang oswa gen plis konpetans. Men viw tankou seri televize, epizòd aprè epizòd san fen. read more

Yon Ti Priyè Pou Moun Kap Travay Sou Rèv Yo

Ou te mèt te entèlijan ak kouraje janw kouraje, gen delè kouraj ou pap sifi.

Ou pa pè travay ak fè sakrifis pou rèv ou. Tout moun kap gadew kwè wap reyisi. Nan mitan lannwit dout reveyew nan somèy ou. Kèw ap sote. Tout bòw vire pa bon. Resò kabann lan ap kriye anba zo kawo dow.

Ou leve chita. Sanzatann, yon priyè monte sou lestomak ou. Ou fè apèl ak fòs ki pi gran pasew yo.

Kew se vodouyizan, ate, pwotestan, katolik, temwen, shalòm, nou tout kwè nan yon bagay ki pi gran pasen. Jodia mvle pataje yon ti priyè avèk ou kap travay sou rèv ou. read more

Mwen Pa Wè Devan, Mwen Pa Wè Dèyè : Yon Mesaj Pou Moun Kap Goumen Pou Rèv Yo

Yon fènwa lanfè anvayi laviw.

Tout saw manyen tounen pwazon.

Ou dekouraje, fistre.

Tout moun kouri kitew.

Wap mande saw fè wap peye.

Nan kiliti pa nou, yo rele sa « Devenn ».

 

Mesaj saa se pou tout moun ki fatige goumen. Sak pa wè devan, ki pa wè deyè.

Blog saa se pou ou menm ki nan chan batay la,

san ap koule sou zo machwèw,

bandi a pral baw dènye “kou tiye” a. Tout lespwaw fin ale.

Poko ! Avanw bay lavi legen, banm diw:

Pa Abandone Tèt ou

Manmanw te ka jetew depi nan vant. Li te ka sispann baw tete. Pwofesè kenbe menw, montrew ekri, lè tout saw te ka fè se madjigridji. read more

3 Rezon Ki Fèw Pap Janm Vin Yon Lidè Konsekan

Anpil moun aji kont pwòp tèt yo nan fè zak kap detwi pwòp sa yap konstwi.

Youn nan pi gwo kalite yon moun, se kapasite poul konn kiyès li ye. Sa vle di yon envantè fòs ak feblès li. Konpreyansyon saa pèmèt li aji nan yon liy ki kadre ak vizyonl.

Rekonèt yon pwoblèm se yon opòtinite pou evitel oswa korijel. Kidonk nan blòg saa mvle atire atansyon sou 3 rezon ki ka anpechew vin yon lidè.

bt-arrogance-atheism

GWO KOLÈT

Siw pa ka di:
Eskize !

Mfè yon erè! Sanw pa chache eskiz, lidèchip pa pou ou.

Nan tan lontan, yon lidè se te gwo ponyèt. Se moun ki te ka pale pi fò ak sak te pi awogan an. Jodia sa chanje. Estrateji gwo kòlèt pa bay rezilta. read more

Sekrè tout moun ki anvi dekouraje dwe konnen

Ou travay maten midi swa. Ou chanje estrateji, chanje metòd pou yon meyè rezilta. Ou pale ak moun, ou travay sou tèt ou, men sa pral fè 2 zan wap frape anyen poko tonbe. Ou jis anvi abandone.

Pasyans, paske siksèw ap jèmen.

Wap pran matirite

Depiw plante fòw gen pasyans pou tann rekòt. Pou jaden an byen soti, ou dwe kite plant yo pase nan tout etap nesesè pou atenn matirite.

Peryòd yon plant ap grandi anba tè a sanble ak peryòd fènwa kew trouvew aprèw fin travay di epi rezilta poko tonbe. Tout travay la ap fèt nan fènwa. Efòw yo ap metamòfoze pou baw rezilta wap tann lan. Siw sispann wouze gen anpil chans poul mouri. read more

Fèwè Pa Siksè

Se pa peche siw vle reyisi oswa klere, men se yon pwoblèm lèw prè pouw krache sou valèw jis pouw ka kenbe yon estati sosyal.

Lèm te piti yo te aprann mwen rayi lajan komsi se li te satan. Lèm vinn pi gran mvin konprann ke se nou ki satan paske se nou ki jere lajan an.

Sosyete a souvan ekzije gwo rezilta/swag menl pa vrèman gen okenn estrikti ki etabli pou sa rive. Alòs, anpil nan nou gen 2 chwa: pran wout difisil epi espere ke rezilta ap tonbe aprè 10-15 zan ap travay di ( bo isit pa gen garanti) oswa pran chimen fasil la ki se achte kredi, prete afè moun pouw ka kenbe yon liy sosyal. read more

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén