REVEY

Reveye Jeniw & Akonpli 7 Fwa Plis Sikse An 2017

Liv saa pa ka aprann ou vin milyonè, paskem paka anseye sam poko fè. Objektif li se poul aprann ou viv, olyew egziste. Aprann ou vin “ou menm”, olyew vin tankou “zòt”. Se aprann ou kite yon eritaj olyew viv san rezon. Se aprann ou fè enpak olyew fè makak.

Objektif Revèy se edew devlope kapasite mantal ak baw teknik pouw fè 7 fwa plis siksè an 2017 ak rès viw.

TELECHAJE REVÈY GRATIS 

Download