Avanyè pandan map pase sou yon moto, je’m tonbe sou yon moun ke’m gen plis ke 5 lane m’pa wè, epi lesprim di :

Depi kilè’w bay vag?

Lèm te gen 6-7 an tout rèv mwen se te zanmi ti pitit sa a. Li tap fè pi gwo klas pase’m, li te fò, respektyez e li te bèl. Tout rèv mwen se te pou’l madanm mwen lèm gran. Se premye fwa m’te wè yon moun talentyez konsa. Nan zye’l ou te ka li lavi, lajwa ak entèlijans. Mwen te ka parye sou vim ke’l ta pral fè gwo bagay nan vil. Tout siy yo te montre sa.

Lè’m te wèl semèn pase a, li te sal, lèd, mizerab e ou te ka wè nan rega’l pat gen okenn lavi ni espwa ankò. Kijan’l fè rive nan pwen sa a? Pandan’l nan katriyèm li vin gwòs epi tout moun konvenk li ke lavi’l fini. Manman, zanmi, antouraj, tout sispann kwè nan li. Sak pi di a, sekè li sispann kwè nan pwòp tèt li. Li pran sak rive’l la kòm yon defèt, li fè rabè sou rèv li yo, li bliye sil bèl ak entèlijant epil anbrase lamizè. Jodi a li enkonsyan e li nan yon rèv pwofon. Sa fèm mal e sa ap toumante lespri’m.
Pa kite sa rive’w, pa kite okenn eksperyans pran tout bagay ki pi bon ke’w genyen. Pa antre nan rèv pwofon sa a. Menm si moun ba’w vag, pa bay tèt ou vag. Pa lage’l, sipote’l, ankouraje’l fél bèl.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required