Lè yon moun mande’m poukisa m’fòme oswa edike lajenès mwen reponn konsa:

M’ap evite, ke 10 zan plita, moun ki tire’m nan se pa yon moun ki tap chachè yon moun pou’l di’l ke li kapab, yon moun ki pat jwenn chans pou yo te ankouraje’l oswa yon moun yo te inyore.

M’santim gen yo devwa moral anvè moun ki kote’m te ye a, yon epòk. Moun ki nan kras, lamizè ak imiliyasyon kote’m soti a. M’pa diferan de vagabon nan lari yo, ni diferan de etidyan kap tire chèz yo, mte ka nan plas yo. Lavi chwazi’m e mwen chwazi lavi, men m’te gen aksè ak tout zouti ki simen fènwa a tou. Zouti sa yo ki se fistratsyon, rayisib, dekourajaman ak raj.

Mpa gen garanti ke’m pap mouri anba bal youn. Mpa gen garanti se pa yon jeni fristre kap asasinenm.. Men m’ka redui chans lan..

Pa janm sispann bay moun kouraj.
Lè’n wè yon elèv ki sanble dekouraje, bal yon souri. Si’w gentan, pale avèl ankouraje’l. 
Ou pa janm konnen:
Li ka pwochen prezidan an, 
Konsa tout li ka pwochen asasen’w Ou gen yon wòl, jwel!!!

Klike sou lyen saa pouw ka resevwa mesaj pozitif nan imel ou chak maten. www.pierrestanleybaptiste.com/subscribe #ayisyenpozitif.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required