Ou gen pye, ou gen men, ou ka panse. E gras a dye siw ka ap li saa ou gen aksè ak pi gwo resous nan mond lan: entènèt. Sispann plenyen! Ou pap jwenn prim pou sa.

Dènyèman mwen bare tèt mwen ap plenyen paske gen bagay m’vle fè m’poko ka fè. Epi pandan map panse a, gen yon lot pati nan mwen ki di: Stanley ou gen plis bagay pouw kontan ke pouw plenyen. Epi’m depoze plenyennm nan atè tou dousman.

Siw t’ap fè yon lis de sa’w manke ou ka pa janm fini menm siw ta fè yon lis de tout saw genyen wap pran dè mwa avanw fini. Li toujou bon pouw gen objektif ou vle atenn, pouw vle plis ke saw genyen kounye a. Men atansyon pouw pa neglije saw genyen nan chache saw poko genyen. Fo’w apran’n apresye kado lavi ba ou.

Map envite’w fè yon lis de bagay ou kontan kew genyen nan viw. Chak fwa’w anvi plenyen, li lis saa epi ajoute ladanl.ou ka telechaje aplikasyon sa yo pouw ka ekri chak jou sak fè’w kontan pandan jounen an. Li pèmèt ou fokis sou bagay ki pozitif. Paske anverite pa janm gen on bagay ki 100% negatif, siw ouvè je’w wap jwenn pozitif la.

Apresye saw genyen, di mèsi ak moun ki sipote’w e pa bliye raple moun ou renmen yo kew renmen yo.
Siw apresye saw genyen,saw pa genyen ap vin pi rapid. 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required