Youn nan pi gwo konpetans ke mond lan pral bezwen nan 10 pwochèn lane yo se  lavant. Si’w pa ka vann ou pap gen plas ou nan mond kap vini an. Kisa’m vle di?

Jodi a ou sipoze ka kominike ide’w byen. Nou nan moman kote teknoloji banou dè milye de mwayen pou nou kominike. Fo’w ka pase opinyon’w yon fason pou moun sipote kòz wap sipote a. Anpil fwa se pa ide’w la ki pa bon, se jan’w vann ide ki pa bon.

Yon vandè pa yon blofè ni yon mantè. Mpanse li enpotan poum fè diferans saa. Yon vandè se yon moun ki ka montrè moun lap vann lan enterè’l genyen pou’l achte pwodui lap vann lan. Li fè ka-vin-kliyan an wè rezon pou’l vin kliyan.

Vann tèt ou se kominike sa’w kwè, sa’w ye ak vizyon’w avèk pasyon e konviksyon. Lèm di kominike sa pa vle di vèbal, li dwe kominikasyon non vèbal tou. Mathias Pierre di : « Aksyon’w bay sa’w di jaret ». Si’w se yon dansè, ou sipoze fè wè sa nan demach ak elegans ou. Siw se  yon Maketè, ou sipoze fè wè sa nan kat vizit ou. Kominike nan aksyon ak aparans ou sa’w kominike nan bouch ou. Rete natirèl le plis ke posib, menm si sa vle di kew pa gen foul la deyè’w.  Rete konsèkan ak kwayans ou,  lemond gen twòp kopi. Nou swaf moun ki (true) jan tòg yo dil la 🙂

Ke’w se yon anplwaye, yon antreprenè, yon politisyen oswa yon paran ou sipoze aprann vann. Siman wap di, paran tou? Wi paran. Paran sipoze ka vann timoun li yo kwayans ak valè li kwe ladanl yo. Se pa jis di timoun lan pou’l fèl sa, men se montrel ki avantaj lap tire lèl fè aksyon an.

Pwochèn fwa ou gen chans pouw prezante yon ide, yon pwojè pa bliye se pa pwodui a se fason’w vann pwodui. Fè moun yo wè enterè yo…

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required