Konbyen nan nou ki pè di “NON”? Konbyen nan nou ki pa refize yon opòtinite paske nou pa vle fè moun santi yo mal? Konbyen nan nou ki  fè bagay nou pa renmen jis pou’n fè kèk moun plezi?

Tout gwo chabrak nan mond lan tankou Steve Jobs, Neil Gaiman ki gen sisksè oswa ki milyonè fè konnen ke: APRANN DI NON AK SA’W PA VLE, ENPOTAN MENM JAN AK DI WI AK SA’W VLE. Si’w pa ka di non ak sa’w pa vle, menm sil ta bon, wap pase tout vi’w mizerab. Wap tankou yon balon tout moun choute nan direksyon yo vle.

Eske’w vle djòb saa? NON
Eske’w vle patisipe? NON
Eske’w anvi soti ? NON
Ou fèk fè yon ti pratik la.

Di non pa vle di ou sipoze refize tout bagay. Men, se di wi ak sa ki ka fè gwo diferans nan vi’w. Di wi ak sa ki mache ak vizyon e rèv ou. Si’w abitye tèt ou ak di wi ak bagay ou pa vle, ou kondane pou’w fè rès vi’w malere e wap toujou viv vi lòt moun. Eske’w vle viv desizyon ak chwa lòt moun?

Eseye di NON pwochèn fwa yon moun mande’w fè yon bagay ou pa vle. Epi wap dim kijan’w santi’w.

Lè’w Aprann Di Non, Wa Konprann!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required