Kotem jwenn chif sa a? Mwen jis envantel, se tou.

Konesans ak enfòmasyon esansyèl pou siksèw, men sa depann de ki tip efòmasyon ak konesans lan. Eske’w blije konnen sa 90% popilasyon an konnen?

90% bagay ou konnen oswa aprann pap itil ou pouw atenn siksè; sèlman 10% konesans ak enfòmasyon ki pi ra yo ka baw yon avantaj konpetitif. Ou vle atenn yon nivo depase ke majorite moun nan atouraj ou, alòs aprann konnen sa 90% moun nan antouraj ou pa konnen. Siw di menm bagay ak tout moun nan intèvyou a ou pap jwenn job la. Si biznis ou swiv menm prensip ak tout moun pa gen rezon poum achte lakay ou, m’ka pranl anba a.

Tout moun konn enfòmasyon sou Kim, Messi ak yon seri de moun ki popilè, donk siw al chache konn enfòmasyon sa yo tou wap an dezavantaj. Pouw gen avantaj sou konpetitèw yo li enpòtan pou konn sa majorite nan yo pa konenn. Erezman sa yo konnen an popilè lap rive nan zorèy ou kanmenm kidonk ou vinn gen doub avantaj…

10% konesans ke 90% moun pa konnen baw pouvwa pou kreye yon pwodui, yon biznis ak yon vi ke 90% pa genyen.

An pansan, ou pa bezwen tande nouvèl pouw konn sak pase paske wap toujou jwenn moun ap dil nan laria.. Pa enkyetew ou pa oblije konn tout bagay.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required