Èske’w chita gade yon Ted Talk deja?

Si’w poko, jodia ou pral e mwen garanti’w ke saw pral aprann nan videyo sa yo vo plis ke 4 lane etid.

TedTalks se yon konferans kote plizyè ekspè fè yon seri de prezantasyon ki dire mwens ke 20 minit. Se tankou yon inivèsite an liy e tout pi gwo lidè-panse nan mond lan pase sou podyòm sa a.

Jodia map pataje avew 7 TedTalks ki vo plis ke yon lisans. Sèten nan yo gen soutit an Franse, Angle ak Panyòl.

1- Sijè: Lidèchip
Video sa a gade plis ke 25 milyon fwa, se youn nan 20 talk ki pi popilè. Nan Videyo sa, Simon Sinek aprann ou koman gran lidè ak òganizasyon enspire moun swiv sa yap fè a e komanw ka fè sa tou.
Soutit: Franse, Angle, Panyòl

2- Sijè: Pwodiktivite – Strès
Siw se yon moun ke strès ka domine menm jan avè’m, talk sa ap edew byen jere tèt (tanw) ou. David Allen patajè sekrè poun fokis ak jere kawo lè yo parèt nan viw. Wow, li gen anpil teknik pouw kreye espas nan lespri’w pou’w ka akonpli objektif ou. Malerezman se selman an angle talk sa ye.
Soutit: Angle

3- Sijè : Vilnerabilite (Entèlijans Emosyonèl)
Brenè Brown se yon chèchè ki etidye enpak lawont ak vilnerabilite genyen nan vi nou. Nan videyo sa Brené montre nou koman pou byen itlize vilnerabilite poun gen yon pi bon vi. Videyo sa a gade plis ke 23 milyon fwa.
Soutit: Franse, Angle, Panyòl

4- Sijè : Kominikasyon
Mwen gade Talk sa plis ke 50fwa e chak fwa mwen renmen’l plis. Si’w ta renmen aprann kominike menm janm ak pi gran lidè yo kominike, gade sa a. Nancy Duarte jis wow e pratik nan videyo an.
Soutit: Angle, Panyòl

5- Sijè: Langaj Kòporèl
Langaj kòw ka anpeche’w gen siksè. Ou sezi? Wi, ni mwen tou lè’m te fèk gad videyo sa a. Amy Cudy se yon pwofesè nan youn nan pi gwo inivèsite nan mond lan. Nan Talk sa li montren ki enpak langaj kò nou genyen sou se 2zyèm videyo ki pi popilè sou TED.
Soutit: Franse, Angle, Panyòl

6- Sijè : Kreyativite
Nan yon peyi ke resous yo limite tankou Ayiti, kreyativite lesansyèl pouw kreye biznis. Nan Talk sa, Nadi Radjou ap fèw ret bouch ouvè nan montre bagay kreyatif ki fèt lèw manke resous.
Soutit: Franse, Angle, Panyòl

7- Sijè: Siksè
Ou ta renmen konnen sekrè siksè? Gad videyo sa a.Osi senp ke sa.
Soutit: Franse, Angle, Panyòl

Ou gade yon fim 2hr tan, pa vre? Lèw fini pa gen twòp chanjman, pa vre?
Chak grenn videyo sa yo ou gade ap chanje laviw konplètman..

Ekrim pouw dim kiyès ou pi renmen.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required