Pandan ke anpil moun ap plenyen ke teknoloji rann nou antisyosyal ak fèn pèdi anpil tan, mse youn nan moun ki kwè lekontrè. Nap dakò avèm ke tout bagay gen pozitif ak negatif. Se gras ak teknoloji ke wap li blog sa a. Antan ke teknokrat, teknoloji espesyalman entènèt ede’m vin pi pwodiktif. Mrive reyalize plis bagay nan mwens tan ke posib.

Jodia map pataje avèw 7 aplikasyon ki ka edew vin pi pwodiktif.

1-Evernote

Se aplikasyon preferem e se sou li mwen toujou kreye premye bouyon blog mwen yo. Evernote se yon aplikasyon ki edew sere tout idew. Li ka anrejiste nòt vòkal, transfome ekriti ala men an tèks ak pran enfomasyon ki sou yon kat vizit pou metel nan kontak ou. Imajinew wap travay sou yon pwojè epiw ta renmen gen tout resous ou yo nan yon sèl plas.  Ou ka kreye on “notebook” pou pwojè a kote wap mete note, paj web, foto, ak dokiman ak tout lòt bagay ki konsène pwojè a. Li senkronize sou tout gadjèt wap itilize. Tape sèlman yo, epi lap baw tout nòt ki gen mo saa ladanl. Fè kèk rechèch siw vle dekouvri pouvwa Evernote. Etidyan, ekriven, patisye ak tout moun ki kreyatif ap renmenl.

Evernote Sitweb Gratis

Evernote Pou iPhone Gratis

Evernote Pou Android Gratis

 

2- Gratitude

Gratitude jounal se yon aplikasyon ki edew vin pi rekonesan anvè lavi. Ou ka mete yon alam poul raple pouw mete de kisa ou pi rekonesan pou chak jounenn. Otomatikaman ou di poukisaw rekonesan li  tou baw yon panse motivasyon. Pafwa mkonn panse pa gen anyen ki bon ki pase nan yon jounenm men lè aplikasyon an notifye’m li fèm reflechi poum panse ak tout bagay ki pon ki pase yo.

Gratitude Journal Pou iPhone 2.99 USD

 

3 – Google Keep

Pou moun ki twouve evernote konplike Google Keep se altènativ pou sere idew ak pran bon jan nòt. Li trè senp e fasil pou itlize, ou ka bay nòt yo koule ou vle kon ou ka  idantifye koulè yo ak yon pwojè oswa yon kategori diferan. Se tr pereferem avanm te rive konprann Evernote.

Google Keep Sitweb Gratis

Google Keep Pou iPhone Gratis

Google Keep Pou Android Gratis

 

4- Instapaper

Anpil enfòmasyon sou entènét la e ou pa ka li tout on sèl moman, pa enkyetew Instapaper se solisyon an. Sèlman kopye link paj ou vle li epi metel nan Instapaper, lap disponib pouw li menm siw pa gen entènèt. Li parèt komsi se te yon liv ou tap li, san pibliste ak pil imaj ki genyen sou sit yo. Vrèman itil pou moun ki vle fome tèt li sou yon sijè spesifik oswa kap fè rechèch.

Instapaper Sitweb Gratis

Instapaper Pou iPhone Gratis

 

5- Focus@Will

Ou manke konsantrasyon oswaw vle rete fokis pandan wap travay, Focus@will se solisyon’w. Se yon konpilasyon de yon seri de enstrimental ki kreye selon lasyans pou ede sèvo konsantre.

Focus@will sitweb Gratis

Focus@Will Pou iPhone Gratis

Focus@Will Sou YouTube

 

6- Noisli

Eske’w pa konn santi yon sèten bri ki swadizan te ka nwizib kenbew fokis lèw tandel ak repitisyon? Ebyen Noisli se yon konpilasyon de son sa yo. Son yo rele “white noise” la. Li gen son dlo kap koule, dife bwa, swezo, vantilatè ets.. Li edew chase strès ak tansyon. Mwen itilize noisli lèm map fè travay ki mande anpil refleksyon tankou statistik.

Noisli Sitweb Gratis

Noisli Pou iPhone 2.99 USD

 

7- Boomerang for gmail

Konbyen fwaw ekri yon imèl epiw bliye voyel oswa ou vle voyel ale nan yon lè byen spesifik? Boomerang jere sa pou ou. Telechaje boomerang sou kont gmail ou epi imèl ou prale jwenn mèt li nan lèw bezwenl lan.

Boomeranggmail Gratis

Eseye yo epim dim kiyès ou pi renmen oswa kiyès ki ka edew nan aktivite wap menmn yo. Aplikasyon sa yo se meyè nan mond lan nan zafè pwodiktivite.

Mond lan ap chanje, evolye avèl

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required