7 sit ki ka chanje laviw

Nou tout ap dakò avèm ke bagay ki kreye “buzz” sou nèt la se pa sit ki edew chanje laviw. Se plis bagay ki pou amizew. Paske sa ki ka chanje laviw la majorite moun pap patajel, yap kenbel pou yo… Se yon bagay ki kay lòm an jeneral, si moun lan pa bon zanmiw li pap diw kotel achte bèl jip li ya..

Ou pataje sak enpòtan avèk moun ki enpòtan pou ou. Ou pa kanpe sou plas piblik pouw lagel … Janm toujou fèl, map pataje avèw 7 sit ki ka chanje laviw konplètman siw itlize konesans yo ofriw la:

1- http://www.gcflearnfree.org/

Siw vle aprann itilize Excel, Power Point, Word, Google Drive ak yon pakèt lòt pwogram sit saa plen titoryèl gratis. Se tankou yon min dò.

2- http://udemy.com/

Se yon sit ki ofri anpil kou sou tout domèn. Genyen anpil ki gratis ladanl. Se sou li mwen aprann anpil bagay. Saa se afè pam.. Wap jwenn kou sou fason pouw devlope aplikasyon, kreye sit web, aprann pale an piblik ak yon lòt konesans.

3- http://www.hbrfrance.fr/

Anpil moun konnen ke Harvard se youn nan pigwo inivèsite nan mond lan. Se pa tout moun ki gen chans ale Harvard men Harvard genyen yon blog ki disponib kotew ka li anpil gwo bagay sou mond biznis, maketin elatriye. Genyen vèsyon Angle a tou.

4- http://www.gutenberg.org/

Genyen yon seri de bon ansyen liv ou bezwen ki vann trè chè, sit saa mete yo disponib gratis pou ou nan lang ou vlel la.

5- http://www.vidtomp3.com/

Sa konn rive wap tande oswa gade yon bèl videyo/mizik sou YouTube epiw ta renmen metel sou telefòn ou. Sit saa pèmèt ou konvètil an odyo epi telechaje pouw met sou telefòn ou. Kopye lyen YouTube mete ladanl epi baton.

6- www.hemingwayapp.com/

Siw vle ekri bon jan Angle nan yon langaj ki senp e ki klè, apilkasyon web saa se zoutiw bezwen an. Li baze sou fason ak règ yon gran ekriven Meriken yo rele Ernest Hemingway te konn swiv. Jis kopye tèks ou a nan App la epi lap diw ki fraz ki mache oswa ki pa mache selon metod hemingwayy la. Depi map ekri Angle mrasirem kel swiv règ Hemingway la. 

7- http://rachelsenglish.com/

Sit saa se solisyon pou nenpòt moun aprann bon jan pwononsyasyon Angle. Li fèw wè koman pouw vire bouch ou ak baw bon jan teknik pratik. Pa gen pase saa.. Li edem anpil e sim ta deside pèfeksyonem nan Angle se youn nan resous map itilize. Anpil nan videyol yo disponib sou YouTube. 

Mespere youn nan resous sa yo ak edew reyalize youn nan objektif ou genyen ane saa..

Ekrim pou dim kiyès ou itlize? 

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required