Mizik tankou lòt fòm da se ekspresyon nanm atis la. Mizik ka fè’w ri, fè’w reflechi konsa tou li ka motive’w. On mizik motivan lè’w santi sijè  k’ap trete a gen koneksyon ak eksperyans lavi’w oswa panse’w. 

Mkonpile 7 mizik ki ka edew pase on semèn motive siw ajoute yo nan playlist ou.

  1. Goumen Pou Sa’w Kwè, Barikad Crew

Mizik saa se on chedèv mizikal ak lirikal e l’ap rete imotel. Barikad Crew se on on gwoup ke’m renmen anpil e mizik saa toujou nan palyslist mwen. Mizik la ankouraje’n kontinye batay pou rèv nou. “Nan sa’w wè wap lite a, se ladanl wap reyisi ya” , “Jan te fèt la se pa konsaw prale”. Se egzanp de fraz ki gen anpil fòs nan mizik la. Vrèman! Mpa kwè gen mo poum entwodui mizik saa.

  1. Jou a la, Shabba

Wow!! Wow! Mizik saa montre jeni ki nan Shabba. Anplis de bit mizik la ki cho, mizik la fè’w santi ke jou’w la la. Jou lè wap tounnen moun ou reve a. Goumen an silans paskew ou gen pouw eklate nan figi yo. Siw kon’n istwa vi Shabba, sa vle di, rèv pa’w tou, posib.

  1. Bèl Konsèy, Beken

Nan mizik saa Beken pale de enpotans travay. Mizik la fèt pou gason men’l aplikab pou fi tou. Jodi a mizik saa vin pi enpotan paske gen plis distraksyon ki anpeche nou fè travay nou vle fè a. Beken kòm enfim rive itilize talan’l pou’l viv. Alòs li ankouraje nou tout fè de mèm. Itlize tanlan’w.

  1. Konsekan

Nèg ki leve bonè pa razè. On fraz ki montre enpotans pou moun leve bonè ak komanse travay avan lòt moun leve. Li apran’n ou pa tande opinyon moun kap dekouraje’w paske sekrè lavi’w se nan kè’w li. Depi kwè nan tèt ou epi’w fè sa’w sipoze fè a rezlita ap vini. Se youn nan ra mizik konpa ki trete sijè ki pa lanmou. Tèks la chaje verite.

  1. Agoye, JanJan Roosevelt

Ou ka pa renmen atis la, men pesòn pa ka inyore pwofondè tèks saa. Pou’w konn kibò’w prale, ou sipoze kon’n kibò’w soti. Nan mizik saa JanJan fé nou wè enpotans pou nou ini nou paske nou tout se mennm san esklav la kap koule nan san’n. Mizik la ap apran’n ou renmen antouraj ou ak ankourajew konstwi on lot sosyete ki baze sou enklizyon. Anfèt, ke’w ka vire bouch an Franse, kew gen on lot koulè, ke’w gen gwo mak machin, nou tout se nan menm ma labou a nap benyen ansanm. Lè yo pale ayiti mal se nou tout yo pale mal.

  1. JerUSAlem, Gracia Delva

Lè’w gen on rèv se li’w dwe wè nan lespri’w vire tounen. Nan Mizik saa, Gracia pale de rèv li pou’l al JerUSAlem. JerUSAlèm ki te kon’n ede reyalize rèv li, men ke’l pèdu okout de wout. Tout moun ki gen on kote yo ta renmen ale oswa on rèv yo ta renmen reyalize ka konsidere objetik la tankou JerUSAlem pa yo. Ki JerUSAlem pa’w?

  1. Viktwa se pou ou, Didi Jeremie

Mizik saa ta sipoze on im, tèlman melodi a transpote’w. Anpil fwa nou kon’n dekouraje e panse ke’n poukò’n,  men nan mizik saa Didi diw ou pa poukò’w. Zanj Bondye yo avè’w et wap jwen’n Viktwa. Mizik sa ap kenbe’w fèm lè pwoblem ak obstak parèt twò gwo pou ou. Mizik la fè’w konnen gen yon pi gwo fòs ke ou ka pran swen’w e kap delivre’w. Alos kontinye travay ou pa poukont ou. Viktwa a, se pou ou!

Ki lòt mizik ou konn tande ki enspire’w ak motive’w. KOMANTE ANBA PÒS SAA. 

 

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required