Mwen fatige wè moun ap trete LinkedIn tankou Facebook oswa tankou yon CV, alòs mwen deside ekri pòs sa a pou edew ak lòt moun konprann e byen itilize LinkedIn.
Siw pa konn kisa LinkedIn ye, banm fè yon ti rezime. LinkedIn se yon rezo sosyal ki ede pwofesyonèl a travè lemond konekte youn ak lòt. Li edew agrandi kontak ou, enfliyans ou e menm rive jwenn job.

Gen 7 eleman ki esansyèl ke yon bon pwofil LinkedIn dwe respekte:

Yon bon foto pwofil.

Yon bon foto pwofil ki ka reprezantew nan profesyon oswa nan domèn kew ye. Jis yon bout foto tankou yon foto idantite men tèt ou pa oblije dwat tankou foto idantite.

Headline – Tit pwofil ou

Tit pwofil ou se tankou yon slogan maketin. Ou gen 120 karaktè pouw di kisaw ka fè pou moun kap konekte avèw yo. Ou gen 120 karaktè pouw vann tèt ou. Headline ou sipoze yon sòt de ti piblisite de tèt ou.

Rezime (summary)

Yon bon rezime se yon ti istwa de tèt ou. Li sipoze ka esplike karyèw, konpetans ou, bagay kew akonpli, pastan’w, pwojè kew kreye ak lòt eleman esansyèl ou ta renmen moun konnen de ou. Espas rezime a ka pran jiska 2000 karaktè. Li ka prezante nan yo fòm naratif (istwa) oswa tankou yon lis (pwen pa pwen).

Konpetans / Eskpétiz

Se seksyon nan pwofil ou kotew ajoute tout lis konpetans ou genyen yo. Moun ki nan kontak ou gen posibilite pou yo “andosew” sa vle di konfime kew gen konpetans sa yo vre. Plis moun andosew pou yon konpetans plis moun gen chans tonbe sou ou lè yap chache moun ki gen ekspètiz sa a.

Rekòmandasyon

Men janw bezwen referans yon moun lè’w bezwen yon job li enpotan pou gen omwen yon referans de yon moun sou paj LinkedIn ou. Referans montre kew reyèl e gen lòt moun ki apresye sèvis ou. Fè demand referans ak kolèg ou, ansyen pwofesèw etsetera…

Konsèy: toujou di sa’w vle moun lan ekri nan referans lan, sil lefo tou ekril pou li.

Galeri

Yon imaj vo mil mo e imaj di tout bagay. Pou Chak seksyon nan pwofil ou li enpòtan pou mete kèk imaj ki fè sans nan seksyon an pouw pwouve ke sa wap di yo reyèl.

Gwoup

Patisipe nan gwoup LinkedIn ki gen rapò ak eskpètiz ou gen gen anpil avantaj:

Wap aprann anpil de endistri ou ye a e de lòt eskpè.

Wap gen askè ak tout dènye enfòmasyon de indistriw la.

Wap ka agrandi lis kontak ou yo.

Ou gen chans pouw pataje idew e fè wè tèt ou tankou infliyansè.

Lè yon moun vizite pwofil ou lap wè’w se yon moun dinamik e paj LinkedIn ou an pa yon CV ou mete an liy.

Mwen sonje map patisipe nan yon entèvyou Ayiti epim poze moun kap entèvyouvem nan yon kesyon ki fèl sezi. Li mande kijanm fè konsa. M’di li ke : J’ait fait mes recherches (men vrè repons lan se LinkedIn).

Nan tan kap vini ou yo cv’w pap enpòtan se LinkedIn konpayi oswa kliyan ap itilize pou jwenn ou. Pa kite revolisyon an vin jwenn ou, pranl nan wout. LinkedIn gen 300 milyon moun, sa wap tann pouw jwenn revolisyon an.

GADE PWOFIL MWEN AN KOM EGZANP

Si’w ta renmen konnen koman pouw itilize LinkedIn pou fè kontak, kreye yon bon pwofil, chache job e fòme tèt ou.. Kontakte’m pou yon online training

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required