Depiw rankontre avèl li di yon betiz. Li poko ouvè bouch li, ou enève, tèlman moun lan renmen plenyen. Konbyen moun konsa ki nan vi nou?

Janm ekril nan REVEY (liv mwen), gen 3 bagay ki detèmine moun ou ye jodia: anviwonmanw, eksperyans ak moun ou frekante. Tout moun se moun, men tout moun pa gen plas yo nan viw. Sou wout siksèw la, gen yon seri kategori moun ou dwe dekole sou ou.

  1. Renmen Zen

Moun ki renmen zen toujou ap siveye afè lòt moun. Yo la pou baw enfòmasyon ki pa konsènew.

Ou sipoze tèlman okipe nan ranje tèt ou, kew pa gentan pouw wè defo moun. Moun ki renmen zen ap fèw pase majorite tanw ap pale afè moun sanw pa janm gentan regle anyen pout tèt ou. Pa janm manke zen, alòs ap toujou gen yon nouvo dosye pou yo baw.

  1. Machann Plenyen

Nan yon peyi di tankou Ayiti, pa gen okenn rezon pouw kenbe moun kap plenyen bòkotew. Yo toujou bezwen moun pou konsole yo. Nan chimen siksè a, ou bezwen moun pou ankourajew ale pi lwen.

Machann plenyen pa gen tan pou aksyon. Yo twò okipe nan plenyen mizè.

  1. Anyen pa janm bon

Yo rele moun sa yo manje ranje. Pa janm gen moun ak anyen ki bon pou yo. Yap kritike, men yo pap janm fè. Nan chimen rèv ou, kritik moun ki pa sou teren an pa gadew.

Siksè mande echèk, li mande tonbe, li mande erè. Siw gen moun « anyen pa janm bon » bòkotew, yap tiye rèv ou yo avan yo grandi. Degre negativite moun sa yo se  goudoudou, yo ravaje laviw.

  1. Chita Tann

Siksè mande aksyon. Li mande pou eseye sak enposib la. Li mande pouw fòse pòt la ak pran sak pou ou nan mond lan.

Lèw anvi fè yon pa, « moun kap chita tann », tankou krab, ap ralew desann. Momanw pa janm apropriye pou yo. Yo toujou gen rezidans kap regle pou yo. Yon maryaj ki gen dizan nan chodyè.

Evite parazit sa yo, siw pa vle viv de fo espwa.

  1. Moun ki pa gentan pou aprann

Pa gen bagay ki veksem, se lè yon moun dil pa gentan poul aprann. Yon semèn gen 170 èd tan. 2 èdtan pa semèn ap fè gwo diferans.

Moun ki pa gentan pou aprann panse yo konn tout bagay. Medyokrite pa gen plas li nan wout siksè a. Se chak jou pouw travay sou tèt ou. Vin pi bon ke janw te ye semèn pase a.

  1. Moun yo toujou ap fè mal

Siw gen yon moun ki toujou ap rakontew moun toujou ap fèl mal, kouri san gad dèyè.

Gen yon vwazin oswa matant kap manje yo. San kouraj pou asime echèk, yo mete chay la sou do lòt moun.

Ou pa bondye. Ou pa ka fè anyen pou moun ki gen tout lemond kont li. Kouri !

Pa gen maji, ki ka bat travay di ak lafwa

7- Moun ki pa konn di eskize

Depiw toujou gen rezon, ou antò.

Fòw konn lèw voye k***.

Moun ki pa janm konn lè yo fè erè, ap fè moun bat ou nan lari.

Elimine moun sa yo. Nan chimen siksèw, rekonèt lèw antò se prèv grandè.

Valè laviw

Nou chak gen yon bwat zouti.

Valè lavin pa depann de kantite zouti ki bon oswa pa bon ki nan bwat la. Valè lavin depann de kantite fwa nou itilize zouti sa yo pou yon bon koz.

Pa gen okenn moun ki pafè. Men genyen yon diferans ant fè erè ak chwazi yon vi negatif, sanw pa gen kouraj pou admèt li.

Toujou prè pouw rale moun monte, pa kite pèsòn ralew desann. Ou pa ka chanje pèsòn, ou ka sèlman renmen, sipòte ak apresye yo. Tout rès la nan men yo.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required