Moun ki pòv gen gwo televizyon, moun ki rich gen gwo bibliyotèk.
Jim Rohn

Youn nan pi bon mwayen pou yon moun kontinye aprann ak fòme tèt li se nan fè lekti. Elon Musk ke yo konsidere kòm jeni mond nap lan, refize yon bous Standford, youn nan pi gwo inivèsite Ozetazini, 2 jou aprèl fin kòmanse.

Nan yon intèvyou, yo mande Elon kotel aprann kreye fize, machin elektrik ak pil lòt ennvansyonl yo. Musk reponn: “nan liv”. Lèw gade gwo enpak Elon Musk genyen nan mond lan, sa baw yon ide, sou pouvwa liv genyen nan vi yon moun.

Nan 4 lane ki sot pase yo, mwen rive li plis ke 100 liv. Genyen ki fè anpil enpak nan vim, konsa genyen mpa menm sonjem te li. Banm pataje avèw 7 liv tout antreprenè, kreyatè ak moun ki vle siksè dwe li avan yo mouri.

Majorite liv saa yo gen tradiksyon Fransè.

1- The War Of Art, Steven Pressfield

Yon liv kap edew konprann fòs envizib ki anpeche nou ankonpli potansyèl nou. Liv saa se pou tout moun ki vle monte nan yon lòt dimansyon nan vi yo ak karyè yo. Pwofesyonèl kreyatif ap renmen liv saa anpil.

Steven Pressfiel ekri plis ke yon ventèn liv. Genyen pami yo ki tounen fim.

2- Rework, Jason Fried

Liv saa fè yon gwo louvri je sou plizyè metòd jesyon ki pa kadre ak mond nap viv jodia ak sikoloji moun.

Pa egzanp, li montre kòman reyinyon ka detwi kreyativite ak ankouraje parès nan yon konpayi.

Jason Fried plede pou yon nouvo tip jesyon, yon metòd kel aplike nan konpayil ki rele 37Signals.

Tout manadjè ak moun ki vle anplwaye yo vin pi pwodiktif dwe li REWORK.

3- $100 Dollar Startup, Chris Guillebeau

Menm lè liv saa gen anpil fòmil ki plis ka mache nan peyi devlope, tout moun ki pa gen anpil lajan ki vle komanse biznis, dwe li $100 Dollar Startup.

Liv saa trè pratik. Se yon gid ki chaje zouti ak metòd pouw aprann analize, teste ak materyalize yon ide biznis .

Chris Guillbeau vizite tout peyi nan mond lan.

4- 4 Hour Workweek, Tim Ferris

Si wap chache teknik pouw vin pi pwodiktif oswa viv yon fason pouw jwenn plis rezilta, ou dwe li liv saa.

Li 4Hour Workweek siw vle aprann kòman pou travay mwens tan pa sèmèn ak gen plis rezilta ke moun kap travay 40 èd tan pa semèn yo.

5- Permission Marketing, Seth Godin

Nan yon mond kote tout moun se yon medya kap reklame yon ti atansyon; liv saa antre nan fondamantal sa yo rele maketinn lan. Espesyalman metòd ki rele Maketin Pèmisyon an. Yon metòd kote kliyan an baw pèmisyon pouw kominike avèl sanw pa plede deranjel.

Pou mwen, ak anpil ekspè nan mond lan, liv saa se bib maketin.

6- Likeable Leadership, Dave Kerpen

Liv saa jis ouvem sou yon nouvo mond. yon gran mond. Al gad pou wè.

7- Outwitting The Devil, Napoleon Hill

Fè erè pa pwoblèm, enpòtan an se konnen lèw fè yon erè. Domaj majorite moun viv nan inyorans, yo pa janm chache dekouvri règ jwèt la.

Nan liv saa Napoleon Hill fè yon entèvyou ak djab la, kotel fèl avwe tout may ak teknik li itilize sou nou pou anpechen reyisi vin.

Pa sispann apran

Siw ta vle sèlman aprann de eksperyans paw, wap pase viw ap aprann sanw pa janm reyalize rèv ou yo. Liv pèmet nou aprann de erè ak siksè lòt moun nou pa janm gen chans rankontre fas a fas.

Daprè Brian Tracy, siw li yon douzèn liv sou yon sijè wap tounenn yon ekspè nan dòmèn lan.

Pou 2017 la, fè lis liv ou dwe li pou pèfèksyone ak devlope tèt ou nan domèn ou vle a. Pa rete tann lekòl bawou. Fòme tèt paw, kreye pwòp inivèsitew

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!