Chak fwa ble e wouj la flote, yon santiman fyète anvayiw. Ou raplew kew sot nan gran ras.

Anblèm lan raplew, ou lib e libè.

Kòman yon moso twal fè enspire tout emosyon sa yo?

Mpa bezwen diw plis pouw wè drapo nou se bèl egzanp de yon “Brand” ki fò. Jodia mvle pataje avèw 7 gwo leson branding zansèt yo kite pou ou atravè drapo a.

1- Yon bèl istwa (Brand Story)

San yon istwa dèyè mak ou a, li pap ka transande letan. Rezon ki fèw fyè de drapo a se istwa saa «yon pil esklav kreye ak envante libète pou pèp nwa ». Lè yon moun gadew kòm « brand » oswa pwodui la, ki istwa ki kache dèyèl? Ki emosyon sa kreye lakay yo?

2- Koulè (Brand Identity)

Zansèt nou yo pat pran kou branding ak fè etid sou sikoloji koulè, men lojik ki fè drapo a wouj e ble tonbe daplon.

Koulè mak ou dwe mache ak saw vle reprezante a.

3- Vizyon/Slogan (Tagline/Brand Identity)

Depi pa gen vizyon, nasyon ap peri. Pwobèb 2 V18.

Zansèt yo te tèlman fò, yo kite yon bèl “Tagline” pou nou « L’union Fait La Force ». Menm jan ak Nike, Apple ak lòt gwo mak yo, grenn fraz  saa enspiren.

Antanke mak ki sloganw? Kòman enspire piblik ou a?

Yon tagline se pa jis yon fraz ou repete nan mach, men yom mòd de vi ak panse. « Just Do It » se yon mòd de vi.

4- Anblèm (Logo/brand identity)

Amwari a se logo nou, se yon ti siy ki plen sans. Logo a tèlman byen panse, li fè moun patou nan le mond poze kesyon sou li.

Sa logow la reprezante ?

5- Evolye avèk letan (Brand Evolution)

Tout mak evolye avèk letan. Drapo a pase plizyè modifikasyon avan nou rete ak vèsyon saa. Petèt li ka chanje nan lefiti, pou akòdèl avèk yon nouvo vizyon de sa nou reprezante kòm nasyon.

Siw gen menm logo a depi 10 an fòw chita pouw gade sil toujou eskprime saw te vle 10zan desla a. Menm jan ak sosyete a, Brand sipoze akòde ak sosyete wap viv la.

6- Fanatik malad (Brand Equity)

Tout gwo mak gen fanatik malad. Gen moun ki fè tatou Nike, Apple, Jordan, Izolan, Picasso, Aristide ak Drapo sou kò yo. Ou ka pa kwèl, men jiskaprezan, gen moun ki prè pou mouri pou peyi.

Atanke brand lèw rive nan somè a gen moun kap prè pou goumen pou ou.

7- Otantik (Brand Authenticity)

Zansèt yo pat gwo zotobre nan literati ak filozofi, men yo kite yon bèl eritaj ak egzanp branding pou ou. Yo kreye yon mak ki reziste atravè letan. Pa gen anyen ki ka efase tout askyon ak sakrifis yo fè pou kreye brand saa. Aksyon yo fè yo rete otantik.

Nan konstwiksyon brand ou an, ki aksyon ki bay vizyonw lan jarèt ak rann ou otantik.

 

Betiz nou twò fèb pou anpeche eritaj drapo briye.

Konbyen moun, mak ak lidè ki ka kite yon eritaj konsa?

Nan travay ou, kisaw reprezante? Eskew se jis yon lòt ajan, yon lòt manajè, yon lot dansè, yon lòt politisyen oswaw pote yon bagay diferan ? Kisaw pote anplis? Kisak fèw diferan?

Tout patou sou glòb terès la, ou ka ouvè kòw e montre fyètew paskew se premye repiblik nwa nan mond lan. Zansèt yo kite youn nan pi bèl gado yon jenerasyon te ka bay yon lòt. Yon banm yon eritaj emosyonèl, yon ban lonè ak yon gwo mak… Kòmanw kenbe mak saa vivan?

Jodia se tou paw pouw kreye yon gwo mak. Pa al nan peyi san chapo, menm jan ak milye moun ki pile tè saa, san bay saw gen djakout ou.

Bonne Fête Du Drapeau.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required