Chaque fois que vous vous trouvez du côté de la majorité,il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Mark Twain

Avan’w kontinye, reli fraz la. Ou fè sa? Ok nou pati

Nap viv an kominote sa vle di genyen yon seri de règ, abitid, mès ak fason de viv ke nou youn kopye sou lòt jiskaske yo vinn fè pati de idantite nou. Men nan ki limit nou ka swiv foul la? Eskè sajés la chita nan majorite a? Kisa nou ka aprann de majorite a?

Youn nan pi gwo bagay mwen devlope depi lèm tou piti se fè sa tout lòt moun pa fè yo. Se pa paske’m te enteresant non, men mte kirye pou’m dekouvri lòt fasyon yo bagay ka fèt. Si’m te deside swiv majorite a lè konsa mwen te alkolik, mwen t’ap dwòge paske’m grandi nan milye kote majorite a fè sa. M’Kwè eskperyans sa a pa diferan pou anpil nan nou e m’pa felisite’w pou kouraj ou.

Nan ka mwen sot esplike la li fasil pou’n pat swiv majorite a paske paran avèk sosyete a kondane jan de bagay sa yo. Men konbyen bagay ke sosyete ak paran pa kondane ke’w swiv? Konbyen bagay ou fè jis paske soyete a oswa foul la fèl tou. Petèt ou te ka yon menizye men règ sosyete a di fòw al inivisite donk ou ale. Petèt ou te ka yon bon entèlektyèl men tout fanmiw leve nan menizye a donk ou fèl tou. Jodia, kanpe devan yon glas epi poze tèt ou kesyon sa a:

Eske vi map viv jodia, bagay ke map fé yo se chwa pam yo ye oswa se sou anpriz majorite a mwen ye?

Si’w te chita yon jou pouw deside rejte, aksepte, kesyone kwayans ou, aksyon’w ak chwa’w, petèt ou pa sou lanpriz majorite a. Majorite a pa gen anyen nouvo li ka aprann ou, majorite a konn 90% zen ak enfòmasyon ki pa itil donk foul la sanble.

Demake’w de majorite a, fè chwa de moun ou vle ye paske sajès la pa chita nan foul la. Se menm foul la ki di viv Jezi, se menm li menm ki krisifyel.

<

p style=”text-align: justify;”>Bon Week-End
Pa bliye pran yon ti tan pouw reli pòs sa yo

7 Ted Talks Ki Vo Plis Ke Yon Lisans

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required