Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Month: March 2017

Mpa Wè Devan, Mpa Wè Dèyè : Yon Mesaj Pou Ou Kap Goumen Pou Rèv Ou

Yon fènwa lanfè anvayi laviw.

Tout saw manyen tounen pwazon.

Ou dekouraje, fistre.

Tout moun kouri kitew.

Wap mande saw fè wap peye.

Nan kiliti pa nou, yo rele sa « Devenn ».

 

Mesaj saa se pou tout moun ki fatige goumen. Sak pa wè devan, ki pa wè deyè.

Blòg saa se pou ou menm ki nan chan batay la,

san ap koule sou zo machwèw,

bandi a pral baw dènye “kou tiye” a. Tout lespwaw fin ale.

Poko ! Avanw bay lavi legen, banm diw:

Pa Abandone Tèt ou

Manmanw te ka jetew depi nan vant. Li te ka sispann baw tete. Pwofesè kenbe menw, montrew ekri, lè tout saw te ka fè se madjigridji. read more

7 Fòs ki ka Kolboso oswa Voye Pwojèw la Monte

Bèl ide se rans, se aksyon ki konte. Simityè se kote ki gen plis richès, se la tout moun ki pat gen kouraj fè aksyon mouri ak tout bèl ide, envansyon ak pwojè. Fraz Les Brown saa se yon rapèl poun bay ide nou yo lavi, si nou pa vle mouri ak yo.


Ou gen bèl ide saa depi 2 zan, menw pa gen “kouraj Boukman” lan menm pouw komanse. Gen yon fòs enkoni ki sanble ap frapew devan deyè. Fon ti tandem, anvanw bay ide saa vag. Objektif blòg saa se edew rekonèt alye (fòs pozitif) ak lenmi (fòs negatif) ki ka ede oswa anpeche pwojè saa reyalize.

Prensip sa yo se yon rezime de liv(manifesto) Steven Pressfield ki rele “Do The Work” la. read more

7 Abitid Moun Ki Domine Mond Lan Pratike Chak Jou

Aksyonw fè lèw leve, detèmine saw ka fè pandan yon jounen. Nan etidye moun ki gen bon jan siksè, mdekouvri ke se woutin matinal ak abitid jounalye ki ede yo rete sou wout siksè a. Saw fè yon jou pa ka detwiw, ni fèw grandi. Echèk oswa siksèw depann de saw fè toutan.

Siw bezwen konn yon moun, gade abitid li. Nan liv Charles Duhigg ki rele “The Power Of Habits”, li montre ke konpayi, sosyete ak moun baze sou abitid. Alòs siw vle konprann oswa chanje yon sosyete, koumanse pa fèl chanje abitid li. read more

7 Konpetans Ou Dwe Devlope Avan 2020 Selon Fowòm Ekonomik Mondyal Ak Lòt Ekspè

Yon ti fèmen je, epi nap wèn chita nan dèyè kamyonèt mond lan. Ou pa ka solisyone pwoblèm lavni avèk konpetans jodi. Tape yon dokiman sou Word ak ranpli yon Excel spreadsheet pap sifi nan mond kap vini an. Prensip la senp, tout sak popilè pèdi valè.

Machin (Entèlijans Atifisyèl) pral ranplase pifò nan nou. Nan tan lontan, yon kontab te lesansyèl nan biznis. Jodia lojisyèl pran djòb li. Pouw kalekòw nan mond demen an, selon World Economic Forum wap bezwen plis ke konpetans pratik ou yo (Hard Skills). Sinon wap bwè lwil. read more

17 Ti Refleksyon Sou Filozofi Lavi : Ajoute Paw

Gen momanw rive nan lavi saa:

 • Ou pa goumen pou sak pa pou ou.
 • Ou pa fose moun sipòtew.
 • Ou pa koute opinyon moun ki pa sou teren an.
 • Ou pa fè foli pou bagay ki pa dire.
 • Ou chita travay sou tèt ou olyew foure bouch nan afè moun.
 • Ou elimine tout moun ki pa favorab ak siksèw.
 • Ou deside chache sajès plis ke richès.
 • Ou sispann kwè tout saw tande nan nouvèl oswa nan bouch moun ki popilè.
 • Ou fè pwòp rechèch paw.
 • Ou pran tanw konstwi yon bagay kap vivan menm lèw ta mouri.
 • Ou aprann bay vag.
 • Ou envante pwòp jwèt ou olyew jwe jwèt moun.
 • Ou pa pase yon jounen sanw pa griyan danw.
 • Ou sispann fè tout moun plezi.
 • Ou aprann pase tan ak tèt ou.
 • Ou kreye pwòp rég ou.
 • Ou envante pwòp filozofi laviw olye jis kontantew de li pam lan.
 • read more

  Powered by WordPress & Theme by Anders Norén