Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Month: January 2017

10 Sekrè pouw Fè Travay 3 Jou nan 1 Jou San Fatige

Ou leve, benyen, manje epi al travay. Rive nan travay, ou monte deyè odinatèw reponn imèl. Yon pil dokiman devanw, ou poko ka travay sou youn, gen yon reyinyon nan yon ti moman. Reyinyon nik fini, li midi.

Pandanw nan lench, ou pwofite Facebook yon zanmi ou pa wè depi kindègatenn. Pawòl tèlman anpil, lèw resi fini, li 4:30 pm. Travay fini, ou pa gentan regle anyen. Ou mande tèt ou, kote tanw pase?

Nan blòg saa mvle pataje avèw 10 sekrè ki pral edew fè travay 3 jou nan yon sèl jou, sanw pa fatige. read more

7 Easy Steps to Get the Most Uplifting Sleep Ever | 7 Silver Bullet Points Issue #1

You sleep more than 8 hours but always feel tired. You wonder if you will ever find the secrets for a good night sleep.

For the 1st issue of “7 Silver Bullet Points”, let me share with you 7 easy steps to get the most uplifting sleep ever. This is a summary of Sleep Smarter written by Shawn Stevenson.

As a workaholic-in-recovery, I thought sleep was jeopardizing my productivity. With eye-opening evidence, this book proved me wrong. A study published in The Lancet found that sleep deprived people took 14% longer to complete a task and made 20% more errors than well rested folks. After integrating the following rituals into my life, I realized sleep is the killer productivity app. read more

7 Gwo Tonton Liv Ou Dwe Li Avanw Mouri

Moun ki pòv gen gwo televizyon, moun ki rich gen gwo bibliyotèk.
Jim Rohn

Youn nan pi bon mwayen pou yon moun kontinye aprann ak fòme tèt li se nan fè lekti. Elon Musk ke yo konsidere kòm jeni mond nap lan, refize yon bous Standford, youn nan pi gwo inivèsite Ozetazini, 2 jou aprèl fin kòmanse.

Nan yon intèvyou, yo mande Elon kotel aprann kreye fize, machin elektrik ak pil lòt ennvansyonl yo. Musk reponn: “nan liv”. Lèw gade gwo enpak Elon Musk genyen nan mond lan, sa baw yon ide, sou pouvwa liv genyen nan vi yon moun. read more

Success: 7 Lessons You Can Learn From The First Independent Black Nation

Blood was pouring down his cheeks and he was shaking. He was on the verge of dying―he had just won his last fight. In most movies the hero’s journey is always full of struggles, but at the end of the day she wins. Why? Because to be a hero you must embrace your darkness before finding your hero power. We all love to learn from the former underdogs, the ones who defied the odds, so here are 7 success tips you can learn from the first independent black nation in the world.

At this point you are asking yourself: Which country was the first black independent nation? My response might surprise you, so take a deep breath. Yes, Haiti. Usually called the poorest nation in the western hemisphere, Haiti is the mother of freedom. read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén