Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Month: November 2016

3 Rezon Ki Fèw Pap Janm Vin Yon Lidè Konsekan

Anpil moun aji kont pwòp tèt yo nan fè zak kap detwi pwòp sa yap konstwi.

Youn nan pi gwo kalite yon moun, se kapasite poul konn kiyès li ye. Sa vle di yon envantè fòs ak feblès li. Konpreyansyon saa pèmèt li aji nan yon liy ki kadre ak vizyonl.

Rekonèt yon pwoblèm se yon opòtinite pou evitel oswa korijel. Kidonk nan blòg saa mvle atire atansyon sou 3 rezon ki ka anpechew vin yon lidè.

bt-arrogance-atheism

GWO KOLÈT

Siw pa ka di:
Eskize !

Mfè yon erè! Sanw pa chache eskiz, lidèchip pa pou ou.

Nan tan lontan, yon lidè se te gwo ponyèt. Se moun ki te ka pale pi fò ak sak te pi awogan an. Jodia sa chanje. Estrateji gwo kòlèt pa bay rezilta. read more

Sekrè tout moun ki anvi dekouraje dwe konnen

Ou travay maten midi swa. Ou chanje estrateji, chanje metòd pou yon meyè rezilta. Ou pale ak moun, ou travay sou tèt ou, men sa pral fè 2 zan wap frape anyen poko tonbe. Ou jis anvi abandone.

Pasyans, paske siksèw ap jèmen.

Wap pran matirite

Depiw plante fòw gen pasyans pou tann rekòt. Pou jaden an byen soti, ou dwe kite plant yo pase nan tout etap nesesè pou atenn matirite.

Peryòd yon plant ap grandi anba tè a sanble ak peryòd fènwa kew trouvew aprèw fin travay di epi rezilta poko tonbe. Tout travay la ap fèt nan fènwa. Efòw yo ap metamòfoze pou baw rezilta wap tann lan. Siw sispann wouze gen anpil chans poul mouri. read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén