Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Month: May 2016 (Page 1 of 2)

Chicago Haitian Consulate Breaks Rule

When the Haitian Consulate in Chicago breaks the rule of bad customer service expected from Haitian organizations

I was in line at the Port-au-Prince airport to check in for my flight to San Francisco, and my friend asked: What’s your passport expiration date? With certainty I looked at her and said: April 2017. Then, to be sure I took passport out and to me astonishment, I found that my passport was expiring in four days.

I had a conference to be in and different speaking engagements. I was stressed, but my friend and I kept a positive attitude hoping that I would pass through Miami immigration without too many hurdles. Of course, they warned me at the Immigration in Haiti and stopped me for over five minutes at the Miami Airport although they did not mention the passport.  I passed Miami and now I was free. Free to continue with different experience through the United States… read more

Limen Limyèw, Men Anbrase Fènwa

Ou pa ka jwenn limyèw siw pa aksepte fènwaw.

Anpil fwa nou kwè ke pozitif vle di inyore negatif oswa inyore fènwa a. Mpa kwè se sa a ki pozitivite a. Siw tonbe nan yon ravin epi wap debat pouw sòti, eske siw fè sanblan se nan yon pisin ou ye, sa ap fèw sòti? Non
Ravin lan pa yon pisin donk estrateji pouw sòti a pral diferan. Siw nan k*** , fòw dakò kew ladanl.

Siw dakò ak analoji saa, poukisaw pa vle aksepte reyalitew? Poukisaw plede inyore kew parese, kew  lach, kew manke konfyans nan tèt ou, kew santiw andanje lè moun entelijan bòkotew, kew pale plis kew aji, kew renmen lè moun ap pran kaw. Poukisaw pa ka aksepte kote negatif sa yo olyew fè sanble yo pa egziste. Poukisa? read more

Sezon Lavi Pasaje

Konbyen fwaw planifye viw oswa yon sitiyasyon epiltounen konplètman alanvè de saw te espere a? Si sa rivew deja, ou pa poukòw.

Pa gen pèsòn ki kontwole lavi oswa prevwa tout sak ka rive pou anpeche yo rive. E malgre nou ka fè tout efò poun anpeche enprevi mete pyèl nan jwèt nou, li pap sispann foure kòl nan zafèn.

Nan moman ou pi pa atann lan oswa nan momanw kouche atè wap eseye leve, lavi frapew yon kou ki pi di. Nan moman sa yo li vrèman difisil pouw gen lafwa oswa pouw konprann sa kap pase a. Ou ka panse se yon malchans. Siw te panse sa, tande sa: read more

Denominatè Komen, Ti Frè Medyokrite

Lèw tap fè matematik nan primè te gen yon bagay yo rele fraksyon kem te konn twouve trè difisil. Genyen yon seri de fraksyon pouw ka fè yo, fòk ou rive jwenn ” Plus Petit Dénominateur Commun” denominatè komen ki vle di jwenn chif ki piti ki ka rive divize ak plizyè lòt denominatè yo.

Anpil fwa akòz de popilarite, anpil nan nou chwazi aji tankou ” Le plus petit deno commun”. Kijan?

Siw vle rive touche tout moun ak mesaj, pwodui, sèvis oswa kreyasyonw, sa mande pouw redui kalite saa anpil jiskaskel rive ka divize pa tout tip de moun, entèlijan, enbesil, edike, pa edike… Donk rann saw wap nan yon nivo mwayèn jiskaskel ka rive touche moun ki plis pa konprann e pa kyè de travay wap fè. read more

Entelijans Ou Dwe Devlope Pouw Reyisi

Pou saw fè pou mwen mpa gen lajan poum peyew, mpa gen mo poum remesyew. Konbyen moun ki di oswa yo di fraz sa yo?

Lè nou te piti yo te aprann nou konte, se sak fè nou renmen mete etikèt kantifyab sou yon seri de eleman poun ka pi byen konprann yo. Ou pap parèt nan yon mache pouw di “Vann mwen patat”, fòk ou di ki kantite oswa pou konbyen kòb. Se apati de done sa yo machann lan baw saw mande a.

Menm avèk devlopman nerosyans, genyen anpil bagay ke syantifik yo pa ka rive kantifye. Ann pran yon ti egzanp : apati de yon tès yo ka mezire IQ (nivo entèlijans entèlektyèl) ou, men jiskaprezan poko gen okenn etid ki ka rive mezire EQ (nivo entèlijans emosyonèl) ou. Avan dekouvèt syantifik sa yo, yo te konn atribye siksè yon moun apati bagay kantifyab tankou IQ. Avèk letan yo dekouvri ke genyen anpil eleman kipa-kantifyab ki jwe yon gwo wòl (poum pa di tout wòl) nan siksè yon moun. read more

Naje Pouw Sòti Nan Labou A

Sim ta kanpe poum diw kel fasil pou swiv rèv ou, mta pi gwo mantè ki ekziste. Pafwa mleve nan mitan lannwit, kèm ap bat fò, map mande tèt mwen si lap mache, si rezilta ap tonbe. Eske map fèl? Dout ak laperèz konn anvayim epi souse tout motivasyonm. 

Mesaj mwen jodia se poum avètiw kel pap fasil jou deside swiv rèv ou. Se pa yon chimen pou lach, se pa yon chimen pou moun ki vle klere tout tan, se pa yon chemen pou moun ki pa vle moun griyan dan sou yo. Se pa yon chimen pou moun ki vle swiv wout ke tout moun ap swiv la.  read more

Sa Wap Fè Ak Pawòl Ou Yo?

Nou venere moun ki pale bon Franse, modèl nou se Politisyen ki pase majorite tan yo ap ranse nan radyo. Nou selebre pawol, men nou inyore “moun ki kreye”. 

Nan kilti pa nou se bèl pwezi ak literati ki pote premye pri e yo menm rive fè fyete nou nan lemond antye. Nou plis viv nan yon monn imajinè (panse) ke yon mond aksyon. Nap ekri pou ” entertain” lontan men anyen pa chanje, se youn nan rezon ki fèm chwazi ekri pou edike ak enspire. Mpa gen okenn pwoblèm ak “entertainment” paske mwen menm mwen renmen la tou menl paka sèl bagay nou vle fè. read more

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén